Mattilsynet gammel

Overvåkingen av revens dvergbendelorm intensiveres på Østlandet

Pressemelding   •   feb 23, 2011 09:11 CET

Revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) er nylig påvist på en rødrev i Uddevalla-området i Sverige. Den pågående norske overvåkingen av rødrev i grenseområdene mot Sverige trappes opp for å se om smitten også kan være i Norge.

Dette gjøres med økt nedskyting av rødrev i Østfold, Akershus og Hedmark. Til sammen skal det i 2011 tas ut prøver fra 500 rødrever rundt om i landet. Prøvene tas fra dyr som felles under ordinær jakt.

Har prøvetatt norske rødrever siden 2000
Det norske overvåkingsprogrammet startet opp i jaktsesongen 2006/07, men omfatter i tillegg prøver fra rev samlet inn i perioden 2000-2004. Prøvene kommer fra hele landet, og så langt er vel 1600 rødrever undersøkt. Alle undersøkte dyr har vært negative.

Programmet omfatter undersøkelse av rødrever felt under jakt. Prøvematerialet samles inn av jegere og sendes til Veterinærinstituttet for nærmere undersøkelse.

Kunnskap om status for sykdommen er grunnlag for at Norge kan kreve behandling mot revens dvergbendelorm ved innførsel av hund og katt til Norge.

Kontaktperson i Mattilsynet
Rolf Haugland, seniorrådgiver, seksjon for landyr og dyrehelsepersonell, hovedkontoret
Tel. 51 68 43 44.