Personskadeforbundet LTN

På opptrådte stier

Pressemelding   •   aug 21, 2013 13:00 CEST

Når man er i ukjent terreng, kan det være lurt å gå på opptrådte stier. Dette er også noe av tanken bak Personskadeforbundet LTN.

Personskadeforbundets generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad understreker at de frivillige i Personskadeforbundet er av stor betydning.

- Blant de mange viktige har vi våre likemenn. Dette er folk som selv har vært gjennom en prosess med Nav og gjort seg opp erfaringer. Vi kan ikke anbefale dem nok, understreker hun.

Tanken bak likemenn er at de kan støtte og hjelpe folk som går gjennom situasjonen de selv gikk gjennom tidligere.

Erfaringer, ikke løsninger

Generalsekretæren understreker at det ikke betyr at man er sikret et godt resultat med likemennenes erfaring.

- Nav er vanskelig, og praksis kan også forandres. Dessuten er aldri to situasjoner helt like. Derfor kan ikke likemennene komme med et svar på hvordan ting skal gjøres. Det de kan komme med, er støtte, erfaring og kunnskaper, legger Dahl-Hilstad til.

Likemenn har ikke nødvendigvis løsningen, men de har erfaringen, og den kommer godt med og supplerer de ansatte rådgivernes faglige bistand godt.

- Mange føler at de står alene når de må inn i Nav-systemet. De har kanskje hørt historier om hvor vanskelig det er. Da kan det være verdifullt å ha noen der å snakke med som kan fortelle at det de opplever ikke er så uvanlig, kommenterer generalsekretæren.

Konkurranse og opplysning

Det beste er selvfølgelig å ha kunnskapen allerede når man har behov for Nav-bistand. Det er unntakene snarere enn reglene som besitter dette. Derfor arrangerer Personskadeforbundet LTN og Bedriftsøket en quiz.

- Dette er en quiz om skade, NAV, erstatning og annet som vi er opptatt av. Den har selvfølgelig en opplysningsfunksjon. Men også en konkurransedimensjon. Vinneren får et opphold i Bulgaria neste sommer, forklarer Ingeborg Dahl Hilstad, og legger til:

- Konkurransen varer i fem uker, og som har omtrent fire spørsmål hver dag. Det er to lag, og det laget med flest poeng blir vinnerlaget. Best på vinnerlaget blir vinneren.

Det er ingen begrensninger på hvor mange som kan være med på hvert av de to lagene, og det kan være lurt å være mange. Om ikke annet så for å slå motstanderne.


Om Personskadeforbundet LTN

Personskadeforbundet LTN er en organisasjon for alle som har fått livet endret på grunn av skade. Å bli skadet setter deg i en situasjon ingen kan forberede seg på. Plutselig er ord som rehabilitering, nav og erstatning er en del av dagligtalen, og man skal forholde seg til mye nytt både som enkeltmenneske men også som pårørende. Våre medlemmer har vært der før, og vi vet hvordan systemet virker.