Vestfoldmuseene

På sporet av nattergalen.

Pressemelding   •   mai 25, 2014 07:30 CEST

PRESSEMELDING FRA LARVIK MUSEUM

På sporet av nattergalen

En markering av stiftelselsdagen for Laurvigs Maiforening til Smaafuglenes Beskyttelse

Onsdag 28. mai kl. 19.00 – Verksgården, Larvik Museum

 • Presentasjon av boken ”Kikk og bruk”. Forfatteren Bjørn Olav Tveit presenterer fuglekikking slik den foregår i 2014

 • Lyttetur i Larvik kommune. Får vi høre nattergalen, myrsangeren eller kanskje andre godbiter?

  I 1872 ble landets første fugleforening stiftet i Larvik. gjennom et detaljert regelverk lover medlemmene hvordan de skal forholde seg til de «vingede skarer».

  «Aldrig at ville forfølge eller paa nogensomhelst Maade mishandle smaafuglene, altsaa aldri at ville dræbe eller saare dem med Sten, Bøsse, Bue, Snare eller andet saadant».

  I tillegg til å være en beskytter skulle Laurvigs Maiforening til Smaafuglenes Beskyttelse også bidra til å vekke interessen.

  Larvik er i dag en av landets mest aktive «fuglekikkerkommuner». Flere steder er kjent for å trekke til seg rariteter. I 2014 er hele 336 ulike arter sett. Noen av de første registreringene er fra 1870-tallet, like etter at Maiforeningen ble stiftet. I Larviks historie kan vi lese at Maiforeningen i 1874 organiserte en tur til Klevjer med 700 skolebarn……!

  Larvik Museum vil markere stiftelesesdagen 28 mai med et arrangement for dagens fugleinteresserte.

  NB De som vil delta på lytteturen må organisere egen transport med bil.

  Kontaktperson Larvik Museum er Stig Tore Lunde, tlf 41327949 eller epost stig.tore.lunde@vestfoldmuseene.no


Vestfoldmuseene ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009,  ved sammenslåingen av museer og arkiv i Vestfold. Vestfoldmuseene eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune med 68 ansatte fordelt på de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene har eget styre, og selskapets øverste myndighet er representantskapet. 

Selskapet har driftsansvar for enhetene; Museene i Nordre Vestfold (Berger museum, Aluminiummuseet og Jernverket Eidsfoss), Midgard historisk senter, Slottsfjellsmuseet, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Hvalfangstmuseet, Larvik museum, Vestfoldarkivet med fellestjenesten Samlingsforvaltningen og Munchs hus.