KLP

Paleet gjenreises

Pressemelding   •   feb 15, 2013 15:03 CET

Til sommeren går KLP Eiendom i gang med å gjennomføre en full oppgradering og fornyelse av Oslos første high-end kjøpesenter, midt på Oslos paradegate Karl Johan. Oppgraderingen får en prislapp på 150-200 millioner kroner og det nye senteret skal etter planen stå ferdig i god tid før grunnlovsfeiringen i 2014.

Paléet åpnet høsten 1990, og fremsto den gang som noe nytt og annerledes i Norge. Dette var Norges første rene high-end shopping arkade etter modell fra kontinentet, og var det første senteret i Norge med en såkalt ”food-court”. Paleet ligger i det som kalles Karl Johan-kvartalet, med fasader tilbake til 1840-årene, den gang Karl Johans gate ble bygget.

Siden åpningen av Paleet i 1990 har det vært løpende utskiftninger og endringer av butikker og serveringssteder, men senterets uttrykk har vært relativt uforandret. Utstrakt bruk av kvalitetsmaterialer, kunst og utsmykning har bidratt til å skape en intim og behagelig atmosfære som er unik i norsk sammenheng. Samtidig har markedet endret seg.

- I juni starter ombyggingen, og det er en radikal ombygging som skal gjøres, forteller senterleder for Paleet, Øystein Aurlien, i KLP Eiendom. - Vi har innsett at vi er nødt til å ta noen store grep for å få Paleet tilbake til den rettmessige posisjonen det har i Oslos bybilde. I det nye Paleet er det ingen tvil om at vi skal ta vare på vår historie og gode verdier. Samtidig skal vi være Oslos ledende destinasjon for høyprofilert mote og faghandel, og gi kunder og besøkende matopplevelser som gjør oss til et foretrukket møtested.

– Fra Karl Johans gate skal det ikke lenger være fire, men to innganger til Paleet. Men de to blir tydeligere enn før. Hele 2. etasje skal konverteres til kjøpesenter, og gjennom ny planløsning vil samtlige arealer bli A-lokasjoner. Det blir oversikt gjennom hele senteret, men likevel vil den intime atmosfæren bevares, sier Aurlien.

KLP Eiendom er allerede i dialog med veldig spennende serveringskonsepter, konsepter som ennå ikke finnes i Norge. Antall kvadratmeter med servering skal dobles fra dagens nivå, og håpet er at Paleet blir en destinasjon for servering både morgen, lunsj og middag. Samtidig er ambisjonen å løfte frem butikkene ennå tydeligere i det nye konseptet.

- KLP Eiendom er en seriøs og langsiktig eiendomsaktør i Oslo sentrum, sier Ellen Solberg, direktør for kjøpesenterforvaltning i KLP Eiendom. – Tiden er inne for å gi Paleet et betydelig løft, og da har vi valgt en totaltilnærming. Alt, fra tekniske anlegg, planløsninger og utforming, skal gjennomgås og fornyes. De samlede investeringene er betydelige, og ombyggingen vil også få konsekvenser for eksisterende leietakere.

Paléet Karl Johan har i underkant av 40 forretninger og restauranter fordelt på 3 etasjer og ca 10.000 kvadratmeter.

For mer informasjon kan du kontakte:
Øystein Aurlien, Senterleder Paleet, tlf 932 02 156
Ellen Solberg, Direktør Kjøpsenterforvaltning i KLP Eiendom, tlf 916 09 764

Fotobyline: Jarmund/Vigsnæs Arkitekter

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 324 milliarder kroner.