KLP

Paleet totaloppusses

Pressemelding   •   sep 06, 2012 15:21 CEST

KLP Eiendom har besluttet å gjennomføre en fullstendig oppgradering av kjøpesenteret Paleet på Karl Johans gate, mellom Stortinget og Slottet. Målsettingen er at det nye senteret skal stå klart til 17. mai 2014, i året der Oslo feirer 700 års jubileum som hovedstad.

Paléet åpnet høsten 1990, og fremsto den gang som noe nytt og annerledes i Norge. Dette var Norges første rene high-end shopping arkade etter modell fra kontinentet, og var det første senteret i Norge med en såkalt ”food-court”. Paleet ligger i det som kalles Karl Johan-kvartalet, med fasader tilbake til 1840-årene, den gang Karl Johans gate ble bygget.

Siden åpningen av Paleet i 1990 har det vært løpende utskiftninger og endringer av butikker og serveringssteder, men senterets uttrykk har vært relativt uforandret. Utstrakt bruk av kvalitetsmaterialer, kunst og utsmykning har bidratt til å skape en intim og behagelig atmosfære som er unik i norsk sammenheng. Samtidig har markedet endret seg.

- Vi ser frem til det nye Paleet, for å ta tilbake den ledende posisjonen Paleet en gang hadde. Det har skjedd store forandringer i vår omverden, der blant annet kjøpesentre både i sentrum og utenfor bykjernen har tatt opp konkurransen med Paleet, uttaler senterleder for Paleet, Øystein Aurlien i KLP Eiendom. – I det nye Paleet er det ingen tvil om at vi skal ta vare på vår historie og gode verdier. Samtidig skal vi være Oslos ledende destinasjon for høyprofilert mote og faghandel, og gi kunder og besøkende matopplevelser som gjør oss til et foretrukket møtested.

- KLP Eiendom er en seriøs og langsiktig eiendomsaktør i Oslo sentrum, sier Ellen Solberg, direktør for kjøpesenterforvaltning i KLP Eiendom. – Tiden er inne for å gi Paleet et betydelig løft, og da har vi valgt en totaltilnærming. Alt, fra tekniske anlegg, planløsninger og utforming, skal gjennomgås og fornyes. De samlede investeringene er betydelige, og ombyggingen vil også få konsekvenser for eksisterende leietakere. Vi vil i denne forbindelse komme til å gjøre endringer på butikkmiksen, og ønsker å komme i dialog med flere aktører som kan bidra til å forsterke den posisjonen som Paleet har ambisjoner om å ta, fortsetter hun. – Paleets beliggenhet er unik, og vi har ambisjoner om å skape noe helt spesielt i Oslo sentrum med vår satsing.

Paléet Karl Johan har i underkant av 40 forretninger og restauranter fordelt på 3 etasjer og ca 10.000 kvadratmeter.

For mer informasjon kan du kontakte:
Øystein Aurlien, Senterleder Paleet, tlf 932 02 156
Ellen Solberg, Direktør Kjøpsenterforvaltning i KLP Eiendom, tlf 916 09 764

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 313 milliarder kroner.