Mattilsynet gammel

Paramyxovirus-infeksjon hos fjørfe i Hedmark

Pressemelding   •   nov 30, 2010 09:13 CET

Onsdag 10.11.2010 ble antistoff mot paramyxovirus-1 påvist i rutinemessig uttatte prøver fra en besetning i Hedmark. Det er ikke registrert sykdomstegn eller produksjonsendringer i flokken.

Aviært paramyxovirus-1 finnes i flere varianter som er mer eller mindre sykdomsframkallende. Den mest sykdomsframkallende varianten gir Newcastle disease. Denne varianten er aldri påvist i sertifiserte fjørfebesetninger i Norge.

Flokken består av ca. 5000 individ som i dag er 42 uker gamle. Besetningen driver rugeeggproduksjon og er sertifisert av Mattilsynet.

Tidligere restriksjoner om at det ikke er tillatt å føre dyr eller egg ut av besetningen er nå opphevet. Virksomheten pålegges enkelte vilkår ved utførsel av egg. Viruset innebærer ikke helserisiko for mennesker.

Lenke til mer informasjon om paramyxovirus-infeksjon på nettsidene til Veterinærinstituttet finner du i høyre spalte på siden.

Kontaktperson i Mattilsynet
Harald Øverby, seksjonssjef ved Distriktskontoret for Øst-Hedmark, telefon 62 82 07 00/ 920 90 841