Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse

Parfymefri dag 30. mai

Pressemelding   •   mai 06, 2013 09:01 CEST

Parfymefri dag 30. mai

De fire forbundene i Norge, Danmark, Sverige og Finland inviterer den 30. mai flest mulig med på en parfymefri markering. Dette for å bevisstgjøre om hvor altomfattende bruken av parfyme er i ulike produkter.  Denne bruken fører til store problemer for flere og flere av oss. I tillegg er det unødvendige kjemikalier som allmennheten bør få et mer bevisst forhold til. Mer og mer forskning tyder på
at bl.a. parfymer er uheldige for oss.

De ulike forbundene for kjemisk miljøintoleranse (internasjonalt kaldt: Multiple Chemical Sensitivity/MCS) oppfordrer i denne sammenheng flest mulig til å klare seg en dag uten produkter som inneholder parfyme.

· Hvor enkelt/vanskelig er dette å gjennomføre med de
produkter du allerede har?

· Hvor enkelt/vanskelig er det å få tak på parfymefrie
produkter der du bor?

 Å ha kjemisk miljøintoleranse innebærer att man blir syk av svært lave doser av ulike vanlige hverdagskjemikalier. Det er individuelt hvilke kjemikalier man reagerer på, men parfymer og
parfymerte produkter er de mest vanlige irritantene vi reagerer sterkt på.

Kommersielle foretak, produsenter osv. tilsetter svært ofte ulike dufttilsetninger for å tiltrekke
seg publikum. Parfymer brukes også i stor grad som maskering for andre uønskede
lukter. Dette, i tillegg til andre menneskers parfymevaner, gjør at de som er sterkt angrepet av kjemisk
miljøintoleranse (og også astma og allergier) ikke kan ferdes fritt i det offentlige rom.


Parfyme påvirker alle

Ekte parfymer inneholder naturlige duststoffer, men i kvantitet er det en svært liten prosent i forhold til alle de stoffer som brukes til å tynne dem ut. Parfymer består av 95 % – 100 % syntetiske kjemikalier, noe som gjør at også personer som ikke er rammet av kjemisk miljøintoleranse og allergier trolig påvirkes negativt[1].
Føre-var-prinsippet bør sterkere inn for å unngå at flere utvikler ulike plagsomme miljøsykdommer.

Spesielt anbefales det at barn skånes for parfymeeksponering.

Vanlige symptomer for de med kjemisk miljøintoleranse er luftveisproblematikk, hodeverk, kvalme, ekstrem trøtthet, konsentrasjonsproblemer osv.

Parfymer finnes tilsatt både i deodoranter, sjampoer, hårstylingsprodukter, ulike kremer, vaske- og skyllemiddel, rengjøring, osv. Samtlige produkter finnes også i parfymefrie alternativer.


Fakta om Kjemisk Miljøintoleranse(MCS)

Det finnes ikke kartlegging av forekomsten i Norge, og dels skyldes dette at lidelsen ikke har eget navn og diagnosekode. Mørketallet er derfor trolig stort.

Det er likevel sannsynlig at vi kan sammenlikne oss med de svenske og danske undersøkelser som er gjort:

· 
45 % rapporterte ubehag i forbindelse med en eller flere dufter(parfymer) og andre hverdagskjemikalier (*)

· 
3.3 % har i Sverge en legediagnostisert kjemisk miljøintoleranse/MCS (**)

· 
12,3 % rapporterer selv om plagsomme symptomer ved eksponering for kjemiske produkter. (**)

· 
10 % – 30 % av befolkningen rammes i varierende grad av ulike plager ved eksponering for kjemikalier som f. eks parfymer. (**)

· 
Kjemisk miljøintoleranse kan gi: Luftveis- og pusteproblemer, hodepine, uvelfølelse, svimmelhet, ekstrem og uforklarlig trøtthet, utmattelse og kraftløshet, konsentrasjons- og hukommelsesproblemer,
mage- og tarmproblemer, diffuse smerter i muskler og ledd m.m.

· 
Reaksjonene varierer fra person til person(Professor Kjell Aas) (***)

· 
Utløsende faktorer: Parfyme, også i svært små mengder, tobakk, maling, lakk og løsemidler, eksos, pesticider(insektmidler) formaldehyd, lim, klor, røyk fra bråtebrenning, peis, stearinlys, tusjpenn m.m.
(***)


Kilde:

* Vitencenter for duft- og kemikalieoverfølsomhed:  http://www.mcsvidencenter.dk/?site=1&side=5&id=120

** Samnordiskt Kompetenscenter KOMIN ( http://www.novia.fi/assets/filer/forskning-och-utveckling/publikation_och_produktion/byggnadsrelaterad.pdf)

*** http://www.inneklima.com/index.asp?document=675 og  http://www.intoleranse.no/kjemisk-miljointoleranse/hva-er-kjemisk-miljointoleranse/ 


Linker til forbundene som
arrangerer 30 mai:

Norge; www.intoleranse.no  

Sverige: www.mcs-sweden.se   

Danmark: www.mcsforeningen.dk  

Finland: www.hajusteyliherkkyys.com/P%C3%A5-svenska.php


Du finner
også mye informasjon og forskning om dette på:

 www.inneklima.com,

 www.allergiviten.no 

www.naaf.no

[1] http://www.inneklima.com/index.asp?document=741


Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse er et forbund for de som på en eller annen måte er berørt av kjemikalieoverfølsomhet.

 

Medlemskontingent: 200,-

Familiepris: 120,-

For mer informasjon: www.intoleranse.no