Utlendingsdirektoratet (UDI),

Pass uten å være norsk statsborger?

Pressemelding   •   sep 01, 2010 11:47 CEST

Hvis du har fått norsk pass uten å være norsk statsborger, kan du søke om norsk statsborgerskap. Flere av kravene for å få norsk statsborgerskap gjelder da ikke.


Dersom du har hatt norsk pass, og har vært i god tro om at du derfor også har vært norsk statsborger, trenger du ikke å oppfylle alle de generelle vilkårene for å få norsk statsborgerskap. Da gjelder følgende unntak:

  • Du trenger ikke ha en gyldig tillatelse og fylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse (eller ha bosettingstillatelse etter det gamle regelverket).
  • Du trenger ikke å ha hatt tillatelser i løpet av den tiden du har oppholdt deg i Norge.


Du må imidlertid fylle kravet til oppholdstid i Norge. Vanligvis betyr dette at du må ha oppholdt deg i Norge i til sammen syv år i løpet av de siste ti årene, med mindre du er av dem som faller inn under ett av unntakene for oppholdstid. Dersom det er sterke grunner i din sak, kan utlendingsmyndighetene gjøre unntak også fra ett eller flere av de andre vilkårene.
Mer informasjon: