Payback Norway

Payback Norge informerar!

Pressemelding   •   feb 24, 2011 18:05 CET

Vestnekt på utesteder i Haugesund! Planke MC i Fredrikstad nedlegges! KS, Kommunesektoren, gjør alvor av ”trusler” fra 2008!

Heksejakt

KS, Kommunesektoren, stilte seg i 2008 helt og fullstendig bak initiativet til daværende ordfører Anders Werp fra Nedre Eiker Kommune, nå stortingsrepresentant for Høyre fra Buskerud Fylke, og startet aksjonen ”trygghet i norske kommuner”, som hovedsakelig omfattet kampen mot det ”organiserte MC-miljøet”. Denne organisasjonen (som jeg ikke kvier meg et øyeblikk for å karakterisere som diskriminerende), ble formet som en ”trygghetskomite” for lokalsamfunnet, men mellom linjene i 2008 leste jeg som redaktør i ScanBike heksejakt. Og det gjør jeg fortsatt – nå med enda mer ammunisasjon i patronbeltet. At KS, en av de største foreningene i Norge, og hovedarbeidsgiver for landets kommuneansatte nå endelig engasjerer seg i angjeldende sak, gir kampen mot de såkalte ”kriminelle MC-miljøene” en helt annen dimensjon. Vi kan jo tenke oss hvilken utfrysing av potensielle individer, det være seg klubbmedlemmer, familie, slekt og venner av de såkalte 1 % -miljøene dette eventuelt kan innebære. Nå også det samme for det ”samfunnet” erklærer å være organiserte støtteklubber for 1 % -miljøet. I bysamfunn, kommuner, fylker – på landsbasis. Denne formen for aksjon har allerede vært prøvd i Øvre Eiker Kommune (les: Anders Werp), og meg også bekjent i Trondheim, men har ikke vært satt ordentlig ”i system” (eksempler nedenfor).

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7480295

http://www.moss-avis.no/nyheter/kriminelle-mc-klubber-er-uonsket-i-kommunene-1.5994529

http://www.eub.no/nyheter/article5475309.ece

http://www.h-a.no/Nyheter/Nyheter/tabid/72/Default.aspx?ModuleId=107279&articleView=true&tabId=72

Vestnekt

Hva skjer i Biker-Norge i dag? På Vestlandet (nærmere bestemt Haugesund og omegn) er det pr. i dag vedtatt nekt av MC-vester på utesteder. Politiet i Haugesund tok initiativ til vestnekt på utesteder, som de forsøkte å tillegge etablissementene i regionen å være av eget ønske. Politiet framførte falske opplysninger (se vedlagte dokument), og ønsket å inngå en kontrakt med utesteder om å nekte adgang til personer som går kledd i MC-vester, merker eller annen bekledning med symboler tilhørende MC-miljøene. Politiet ba alle utestedene å skrive under på en avtale der de forplikter seg til å nekte MC-folk adgang, og hensikten med avtalen var angivelig paranoiatenkingen å hindre uønsket ”kriminell aktivitet”, at Hells Angels, Bandidos osv skulle etablere seg i byen.

Protest and Survive!

MC-klubbene i Haugesund og omegn raste mot politiet initiativ mot vestnekt på utesteder, og Payback støtter selvfølgelig 100 % opp om denne protesten. Lørdag 31. Juli 2010 markerte MC-folket på vestlandet sin misnøye i Haugesund og arrangerte kortesje til sentrum i protest. ”Vi stiller oss i vantro til dette”, sa Sigbjørn Karlsen, talsmann for aksjonen og medlem av Viking MC Haugesund. ”Det er klart at det finnes kriminelle elementer i alle miljøer, og det må være politiet sin jobb å ta disse karene, men man kan ikke ta et helt miljø for at enkeltpersoner har gjort en kriminell handling”, påpekte Karlsen da (eksempler nedenfor).

http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article5469014.ece

Planke MC i Fredrikstad

Planke MC i Fredrikstad, et årlig og kjært arrangement i MC-Norge er nå avlyst, nektet og bannlyst av myndighetene i Fredrikstad. Dette viser tydelig at myndighetene intensiverer sin kamp mot det de karakteriserer som ”organisert MC-kriminalitet”. Uheldigvis skjæres alle som kjører MC i en eller annen organisert form over en kam, det er 1 % -klubber, det er supportklubber (eksempler nedenfor).

http://www.f-b.no/nyheter/var-ikke-noe-vits-a-kjempe-imot-1.5992627

http://www.f-b.no/nyheter/stanser-planke-mc-1.5990247

http://www.mc24.no/article.php?articleID=2697&categoryID=5

Supportklubber tilknyttet 1 %-klubbene

Ellers kan man nå daglig i norsk media lese om MC-klubber (og igjen, i likhet med nevnte artikler i media ang. Planke MC), går klubber "tilknyttet 1 %-klubbene", såkalte "Supportklubber" igjen (eksempler nedenfor).

http://www.helgeland-arbeiderblad.no/nyheter/article5475163.ece

http://www.banett.no/nyheter/article426895.ece 

Jeg advarte om disse kommende tilstandene i 2008, så får vi se hvor langt myndighetene er villige til å gå i sin kamp. I en eller annen form bør og vil et samlet Biker-Norge protestere mot denne diskrimineringen, jeg skal forsøke å holde dere alle informert om utviklingen. Og like viktig er det at dere holder MEG informert og oppdatert - send meg avisartikler fra lokalmiljøet, linker til disse - alt som kan være av interesse for Biker-Norge. 

Atle för Payback Norge

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name