PCI Biotech Holding

PCI Biotech rapporterer om vellykket fullføring av andre dosegruppe i fase I/II studien med Amphinex®. Kraftig effekt er observert på alle behandlede kreftsvulster

Pressemelding   •   jan 19, 2010 10:04 CET

PCI Biotech rapporterer om vellykket fullføring av andre dosegruppe i fase I/II studien med Amphinex®. Kraftig effekt er observert på alle behandlede kreftsvulster

Oslo, 19.januar 2010 - PCI Biotech melder i dag at selskapet har fullført behandlingen av andre dosegruppe i fase I/II studien i kreftpasienter med sin patenterte fotosensitiser Amphinex® i kombinasjon med cellegiften bleomycin. Sju pasienter har så langt fått en PCI-behandling (fotokjemisk internalisering) med Amphinex® i kombinasjon med cellegiften bleomycin. I alle pasientene forsvant alle de behandlede kreftsvulstene i løpet av få uker. Ingen alvorlige produktrelaterte bivirkninger er rapportert så langt.

"Vi er svært fornøyde med de positive resultatene som rapporteres fra University College Hospital (UCH) i London. Den kraftige effekten man har sett på de behandlede kreftsvulstene i alle pasienter er vesentlig bedre enn forventet på så lave dosenivåer av Amphinex® og tyder på at de positive resultatene med PCI-teknologien i dyremodeller er overførbare til behandling i mennesker", sier adm.dir Per Walday.

 

Når Amphinex® aktiveres med lys økes det lokale opptaket av en rekke legemidler, som f.eks. bleomycin, gjennom en prosess kalt endosomal frigjøring. I den pågående fase I/II studien kan mange forskjellige krefttyper inkluderes, og så langt er pasienter med sarkom, bryst- og holde/hals kreft blitt behandlet. Effekten av PCI-behandlingen synes å være lik på tvers av de inkluderte krefttyper, da alle behandlede kreftsvulster forsvant i løpet av få uker etter behandlingen. PCI-teknologien ser derfor ut til å kunne brukes for lokal behandling av en rekke forskjellige kreftformer.

 

I studien blir det gitt økende doser med Amphinex®, og første og andre dosegruppe er nå fullført. Hovedmålet med studien er å finne den høyeste tolererte dosen av Amphinex® i kombinasjon med bleomycin. Sekundære mål inkluderer effekten på kreftsvulster ved behandlingen, samt farmakokinetikk knyttet til Amphinex®.

 

Pasientene på tredje dosenivå vil bli behandlet med Amphinex® så snart som mulig og foreløpige resultater fra den ferdige studien er forventet i løpet av første halvår 2010.

 

Om PCI Biotech:

PCI Biotech er et norsk bioteknologi-selskap notert på Oslo Axess. Selskapet har en patentert teknologi for levering av legemidler til definerte områder i kroppen. Denne teknologien, som kalles fotokjemisk internalisering (PCI), har potensial for å forbedre effekten av kreftbehandling med cellegift, samt for å muliggjøre levering av genterapi og siRNA til syke celler i kroppen.

 

I PCI teknologien, som ble utviklet på Radiumhospitalet, brukes lys for å aktivere leveringen av legemidler, og teknologien kan brukes for målrettet å øke effekten av legemidlene ved belysning av spesifikke deler av kroppen (f.eks. kreftsvulster). Teknologien passer godt for levering av cellegifter, og har også et stort potensial for levering av bioteknologiske  legemidler, så som antistoffer, gener, siRNA og forskjellige typer nanopartikler.

 

PCI Biotechs strategi går ut på å skape verdi gjennom å forbedre effekten av eksisterende legemidler mot kreft, samt ved å bidra til å realisere det store potensialet i nye terapiformer som siRNA og annen genterapi. Selskapets mål er å utlisensiere teknologien til farmasi-

og bioteknologi-selskaper.

 

Se www.pcibiotech.com for mer informasjon.

 

Kontakt informasjon:

PCI Biotech Holding ASA, Strandveien 55, N-1366 Lysaker v/

Per Walday, adm.direktør (pw@pcibiotech.no), Mobil: +47 917 93 429

Bernt-Olav Røttingsnes, finansdirektør (bor@pcibiotech.no), Mobil: +47 913 47 021

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12