Forskningsrådet

Pengespillkonferanse: Trenger mer kunnskap om spilleproblemer

Pressemelding   •   des 22, 2009 08:28 CET

Mellom 50 000 og 150 000 voksne nordmenn har spilleproblemer. Pengespill og spilleavhengighet er et stort samfunnsproblem, og departementet etterspør ytterligere forskning på temaet for å utvikle effektive tiltak rettet mot forebygging og behandling.

Pengespill utgjør et betydelig samfunnsproblem i Norge. (Foto: Shutterstock) Forskningsrådet har hittil bevilget 12 millioner kroner til forskning på pengespillproblematikk i en femårig satsing. Nå har Kultur- og kirkedepartementet satt av ytterligere seks millioner til en videre satsing på feltet ut 2011, og stopper ikke med det:

Dersom det kommer gode søknader til Forskningsrådet, åpner imidlertid departementet for at beløpet kan økes, ifølge rådgiver Unn Hovda Sandven som deltok på et seminar i regi av Norges forskningsråd den 12. desember.

Stort samfunnsproblem

- Pengespill utgjør et betydelig problem i Norge, og vi trenger gode forebyggende og behandlende tilbud til dem som er rammet. Tiltak bør utvikles ut fra hva man vet om hva som utløser og opprettholder spilleproblemer, men forskningen internasjonalt og i Norge er kommet relativt kort, påpeker Lars Wichstrøm.
Han er styremedlem i Program for folkehelse og var møteleder på Forskningsrådets seminar om pengespillproblematikk, der det ble lagt fem statusrapporter fra prosjektene som har fått midler fra prosjektene.

Tester kortere behandling

Ifølge Lars Wichstrøm er det viktig å gjennomføre både systematisk utprøving av tiltak og å få en dypere forståelse av fenomenet spilleproblemer. Han mener prosjektene som får støtte av Forskningsrådet, favner hele denne bredden.

Arvid Skutle, forskningssjef ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Det ene prosjektet som har fått støtte, tar for seg behandling av spilleavhengige som blir gjort ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Der tester forskerne blant annet ut en miniversjon av et klassisk kognitivt program, for å se om to-tre timer med behandling kan være like effektivt som to timer seks-åtte ganger.

- Bergensklinikkene behandler årlig 2500 nye pasienter. Et økende antall av disse har spilleproblemer, i kombinasjon med andre problemer. Denne gruppen er behandlingstrengende og avhengig av en spesialtilpasset behandling, forklarte forskningssjef Arvid Skutle.

Utfordrende internettspilling

Et prosjekt ved Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) tar for seg hvordan unges spill på internett reguleres i hushold. Forskerne ser på både pengespill og underholdningsspill, og både det uproblematiske og det problematiske spillet.

- Bakgrunnen for prosjektet er at nettspill er blitt mer tilgjengelig, også i hjemmet. Nettspill er vanskelig å regulere nasjonalt, noe som innebærer at mer av ansvaret for å regulere spill faller på husholdene. Det er viktig å få mer kunnskap om hvordan man kan forebygge og behandle problemer på husholdsnivå, mener Anita Borch, forsker og stipendiat ved SIFO.

Den tredje studien foregår ved Universitet i Bergen og ser nærmere på læringsmekanismer i forbindelse med spilleproblemer og -avhengighet. Spørsmålet er hvorfor noen blir avhengige, og hvilke individuelle og strukturelle faktorer som har en innvirkning.

Er det for eksempel lettere å fortsette å spille hvis man vinner tidlig i spillet? Hvilken effekt har lyder og lys i spillesituasjonen på spilleatferd og humør? Og er personer med visse egenskaper mer utsatt for å bli avhengige?

Fyller kunnskapshull

Anita Borch, forsker og stipendiat ved SIFO. - Resultatene fra prosjektene vil fylle kunnskapskull både i departementet og ellers, og vi vil bruke kunnskapen så godt vi kan i vårt arbeid, sa Hovda Sandven.
En rekke forslag til hva det bør forskes mer på, ble drøftet på seminaret.

Marianne Hansen ved SIRUS pekte på at det er viktig å forske mer på politiske reguleringer, som forbud mot spilleautomater, og hvilken innvirkning de har på individnivå.

Odd E. Havik, leder av styret i Program for psykisk helse, utfordret de kliniske miljøene til å utvikle behandling ut fra trappetrinnsmodeller, slik at terskelen for å få behandling blir lavere og ikke nødvendigvis knyttet opp til spesialisthelsetjenesten.

Wichstrøm trakk fram betydningen av å finne de unge spillerne som står i fare for å utvikle avhengighet eller problematisk spilling, for å forebygge at de ender opp med milliongjeld.