Philips

Philips inngår samarbeid med Stockholm fylkeskommune og Karolinska Universitetssykehuset for å møte fremtidens krav til helse og omsorg

Pressemelding   •   mai 07, 2014 09:00 CEST

- Nye Karolinska sykehuset i Solna, Sverige, får tilgang til toppmoderne bildediagnostisk utstyr i 14 år med forutsigbare økonomiske rammer.
- Avtalen omfatter forsknings- og innovasjonssamarbeid som bringer sammen forskere fra industri, sykehuset og universitetet. 


Solna, Sverige – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) kunngjorde i dag at selskapet har inngått en samarbeidsavtale med Stockholm Fylkeskommune (Stockholms läns landsting – SLL) om en felles innsats for innovasjon i helsevesenet. Avtalen omfatter FoU, et innovasjonsprogram og utdanning, samt anskaffelse, installasjon, vedlikehold, oppgradering og utskifting av store deler av det bildediagnostiske utstyret i det nye sykehuset i en periode på 14 år. Kontrakten ble tildelt etter en offentlig europeisk anbudsprosess og inneholder en opsjon om seks års forlengelse. De økonomiske detaljene i avtalen vil ikke bli lagt frem.

Det nye universitetssykehuset i Solna, som er en del av Stockholmsregionen, er for tiden under bygging og skal etter planen stå ferdig ved utgangen av 2016. Det eksisterende Karolinska Universitetssykehus er et av de fremste akademiske sykehusene i verden, og det nye sykehuset har ambisjoner om å styrke denne posisjonen ytterligere. Nye Karolinska Universitetssykehus vil ha en tydelig pasientsentrert tilnærming og utvikle nye metoder som integrerer pasientbehandling, klinisk forskning, og utdanning. Nye Karolinska sykehuset blir et betydelig undervisningssykehus som skal utdanne fremtidens medisinske spesialister og annet helsepersonell. 

I tråd med dette har avtalen et sterkt fokus på innovasjon og samarbeid. Nye Karolinska Universitetssykehus får tilgang til toppmoderne bildediagnostisk utstyr og tilhørende tjenester, inkludert utstyr fra andre leverandører, i en flerårig periode med forutsigbare økonomiske rammer. De såkalte «Managed Equipment»-tjenestene omfatter anskaffelse, systemintegrasjon og aktuelle oppdateringer, som skal sørge for at det nye sykehuset får den bildefunksjonalitet avdelingene trenger for å yte best mulig pleie og omsorg. I tillegg vil Philips opprette et forsknings- og innovasjonssenter ved Nye Karolinska Universitetssykehus. Her vil forskere fra hele den medisinske teknologibransjen, sykehus og akademia komme sammen og styrke forbindelsen mellom helsetjenester og klinisk forskning. Dette forventes å bidra til  forskningsresultater som raskere kan overføres til nye terapier og behandlingsmetoder.

«Med denne innovative avtalen forplikter Philips, Stockholm fylkeskommune og Karolinska Universitetssykehuset  seg til å arbeide sammen og bidra til det høye innovasjonstempoet som kreves for å takle fremtidens helsemessige utfordringer», sa Karen Sørensen, CEO Philips Nordic. «For Philips passer denne avtalen perfekt inn i vår strategi om å bli et selskap som leverer løsninger til helsevesenet og samarbeider med kundene for å transformere helsetjenestene gjennom flerårige forpliktelser med prestasjonsbaserte inntektsmodeller».

Det bildediagnostiske utstyret som skaffes, for eksempel innen MRI, CT, ultralyd og intervensjonsrøntgen, vil eies av Stockholm fylkeskommune og bli brukt overalt i det nye sykehuset innen radiologi, kardiologi, nevrologi, onkologi og pediatri, både til pasientbehandling og klinisk forskning.

Nye Karolinska Universitetssykehus vil driftes med begrenset påvirkning på miljøet. Philips ønsker å bidra til dette med et stort utvalg av bærekraftige bildedannende systemer, som blant annet omfatter MRI-systemer med 20 % lavere energiforbruk enn gjennomsnittet i bransjen.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Rachel Bloom-Baglin
Philips Healthcare
Tel: +1 978 760 9007 
E-mail: rachel.bloom-baglin@philips.com

Om Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) er et allsidig selskap som tilbyr et bredt spekter av helse- og velværeprodukter. Vi ønsker å gi kundene våre en bedre hverdag gjennom nyttige nyskapinger på områdene Healthcare, Consumer Lifestyle and Lighting. Philips, som har hovedkontor i Nederland, omsatte for 23,3 milliarder euro i 2013 og har om lag 112 000 medarbeidere som jobber med salg og tjenester i over hundre land. Selskapet er ledende innenfor kardiologi, pasientovervåking og hjemmebehandling, energieffektive belysningsløsninger og nye belysningstyper, barbering og egenpleie for menn samt munn- og tannpleie. Du kan lese siste nytt fra Philips på www.philips.no/nyheter.