Plan Norge

Plan krever omkamp om utdanning

Pressemelding   •   okt 23, 2012 13:10 CEST

46 stortingsrepresentanter ønsker å øke satsingen på utdanning av jenter i norsk bistand. – Nå forventer vi en omkamp i behandlingen av statsbudsjettet, sier generalsekretær i Plan Norge Helen Bjørnøy i forbindelse med dagens budsjetthøring i Stortinget.

Plan møtte i dag i utenriks- og forsvarskomiteens åpne høring i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2013. Der krevde organisasjonen en mer strategisk oppfølging av barns rettigheter, og en spesiell vektlegging av jenters rett til utdanning. 

Bred støtte fra Stortinget

I opptakten til markeringen av FNs første Jentedag 11. oktober, utfordret Plan Norge Stortinget til å bli med på et krafttak for å øke satsningen på utdanning og spesielt utdanning av jenter. De 169 stortingsrepresentantene ble spurt om de ville arbeide for at Norge skal:

  1.      Øke andelen bistand til utdanning og sørge for at all norsk utdanningsbistand bidrar til at flere jenter får gjennomføre ungdomsskole.
  2.      Ta opp spørsmålet om barneekteskap og vold mot jenter i samtaler med partnerland, og tilby hjelp i arbeidet med å stanse slike overgrep som hindrer jenter i å gå på skole.

46 stortingsrepresentanter, 27 prosent av stortingsrepresentantene, støtter forslaget. Alle partiene er representert. Over halvparten av SVs og hele 8 av 10 av KrFs representanter har sagt ja. Det samme har mer enn en tredjedel av Høyres representanter – og begge Venstres representanter. Blant representantene er Erna Solberg (H), Akhtar Chaudhry (SV), Lise Christoffersen (A), Mette Hanekamhaug (Frp), Dagfinn Høybråten (KrF), Erling Sande (Sp) og Trine Skei Grande (V).

Forventer oppfølging

- Vi er svært glade for den brede støtten til å øke satsningen på jenters utdanning. Løftene endrer imidlertid ingenting i seg selv: Vi forventer at de følger opp i behandlingen av statsbudsjettet, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge.

Plan mener at forslaget til statsbudsjett for 2013 inneholder mye god omtale av viktigheten av utdanning, men at forslagene til bevilgninger ikke følger opp intensjonene. Bistanden til utdanning er fortsatt lavere i kroner og øre enn da de rødgrønne overtok regjeringsmakten i 2005, til tross for at bistandsbudsjettet har økt med 12 milliarder kroner. Det betyr at andelen av norsk bistand som går til utdanning neste år vil synke til et historisk bunnivå på 5,3 %.

Økt før – bør gjøre det igjen

- I fjorårets behandling av statsbudsjettet ble flertallet enige om å øke satsningen på utdanning med 40 millioner ut over regjeringens forslag. Vi håper representantene som har lovet å støtte oss, presser på innad i sine stortingsgrupper for å få til en liknende omprioritering i år, sier Helen Bjørnøy.

Hun mener det også er viktig at det settes av ressurser til å ta opp spørsmålet om barneekteskap og vold mot jenter i samtaler med partnerland, for å fjerne disse hindrene for jenters utdanning.

- Å gi utdanning til jenter er noe av det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe fattigdom. Gir man jentene muligheten gjennom utdanning, vil de forandre sine samfunn, avslutter Bjørnøy.

Disse stortingsrepresentantene har sagt ja til å arbeide at alle jenter skal få gå på skole:

Svein Harberg (H)

Kjell Ingolf Ropstad (Krf)

Åse Michaelsen (FrP)

Peter Skovholt Gitmark (H)

Dagrun Eriksen (KrF)

Jan Tore Sanner (H)

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Sonja Irene Sjøli (H)

Boghild Tenden (V)

Knut Arild Hareide (KrF)

Lise Christoffersen (A)

Kåre Simensen (A)

Karin Andersen (SV)

Erna Solberg (H)

Laila Dåvøy (KrF)

Karin S. Woldseth (Frp)

Laila Marie Reiertsen (FrP)

Tove-Lise Torve (A)

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Mette Hanekamhaug (FrP)

Anne Tingelstad Wøien (SP)

Olemic Thommessen (H)

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Trine Skei Grande (V)

Akhtar Chaudhry (SV)

Hans Olav Syversen (KrF)

Dagfinn Høybråten (KrF)

Bente Thoresen (FrP)

Hallgeir Langeland (SV)

Erling Stange (Sp)

Lene Vågslid (A)

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Tord Lien (FrP)

Line Henriette Hjemdal (KrF)

Anette Trettebergstuen (A)

Solveig Horne (FrP)

Rannveig Kvifte Andersen (SV)

Freddy De Ruiter (A)

Oskar Grimstad (FrP)

Siri Meling (H)

Susanne Bratli (A)

Tove Linnea Brandvik (A)

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Nikolai Astrup (H)

Kari Henriksen (A)

Tove-Lise Torve (A)

(Se vedlagte grafikk)

Plan Norge - 75 år for og med barn