Plan Norge

Plan Norge krever en 'jentemilliard' til utdanning

Pressemelding   •   jul 13, 2013 14:00 CEST

66 millioner jenter verden over får ikke skolegang. Årsaken er diskriminering, fattigdom, barneekteskap og vold mot jenter. Dette bryter med deres menneskerettigheter og er ikke akseptabelt. Plan Norge ber derfor norske myndigheter om å støtte utdanning av jenter i fattige land med én milliard kroner mer enn i dag.

—Nivået på Norges bistand til utdanning har stått stille de to siste stortingsperiodene. Dersom utdanning hadde fått samme andel av bistandsbudsjettet i 2013 som i 2005, ville bevilgningen ha vært over én milliard høyere på årets statsbudsjett, så vårt krav er ikke urimelig, sier Per Kristian Sbertoli, politisk rådgiver i Plan Norge.

I dag bevilger Norge 1.6 milliard kroner til utdanning over bistandsbudsjettet.

Oppfordrer politikere til krafttak

For å sikre norsk moblisering i kampen for utdanning utfordrer Plan Norge alle listetoppene i alle partiene representert på Stortinget til å bli med på et krafttak for å øke Norges satsning. Målet er å øke Norges årlige bistand til utdanning med én milliard - en jentemilliard - i løpet av kommende stortingsperiode.

— Å gi jenter utdanning er noe av det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe fattigdom. For hvert år en jente får gå på ungdomsskole øker hennes fremtidige inntjening med 15-25 %. Hver prosents økning i jenters skolegang øker et lands BNP med 0,3 %. Likevel tvinger fattigdom, barneekteskap og vold 34 millioner jenter i ungdomsskolealder verden over ut av skolen, sier Sbertoli. Han fremhever at utdanning av jenter gir en kinderegg-effekt: Utvikling, likestilling og økonomisk vekst.

—-Jenter med fullført ungdomsskoleutdanning gifter seg senere, hun har støtte mulighet til å overleve en fødsel, hennes barn har større sjanse til å overleve og hun tjener mer – enn om jenta ikke hadde fullført ungdomskolen.

Fremgang og stillstand

Siden 2005 har norsk bistand til utdanning stått stille, i utakt med fremgangen globalt på FNs tusenårsmål om tilgang til grunnutdanning for alle. I dag startet nærmest like mange jenter som gutter i første klasse, men jentene faller fra de kommende årene.

—-For å sikre oss at gevinsten ved økt tilgang til grunnskole ikke går tapt, trengs nå et større fokus og satsning på kvalitet og ungdomsskole. ‘Den forsvunne milliard’ må tilbake på bistandsbudsjettet, med spesielt fokus på jenter, ungdomsskole og kvalitet i utdanningen, sier Sbertoli.

Ny satsing med Norge i førersetet

Gordon Brown, FNs spesialutsending for global utdanning (og leder av Høynivåpanelet på utdanning hvor også Kjell Magne Bondevik sitter), har utfordret Norge til å ta en lederstilling på utdanningsområdet – så Plan Norges krav kan settes i sammenheng med ledende internasjonale krefters ambisjoner og mål for norsk rolle.

Plan Norge håper utfordringen til norske listetopper bidrar til nettopp en ny ‘jentemilliard’ med ferske midler. Det vil kunne bidra til å skape utvikling, bekjempe fattigdom og sikre en mer likestilt verden.

Kontakt: Per Kristian Sbertoli, tlf: 930 89 103

Plan Norge - for og med barn