Avinor Air Navigation Services

Planlegger ny tårnløsning for lufthavner

Pressemelding   •   mar 27, 2015 12:00 CET

Avinor planlegger fjernstyring av tårntjenestene ved norske lufthavner. Gjennom kamera- og sensorteknologi overvåkes inn og utflyging fra ett senter. Senteret skal drive fjernstyrt tårntjeneste for inntil 15 lufthavner, hovedsakelig i Nord-Norge.

- Satsningen vil gi en sikker og enda mer effektiv drift på lufthavnene. Det legger igjen til rette for at flyselskapene kan opprettholde det gode rutetilbudet de har på våre mange lufthavner i Norge, sier administrerende direktør Anders Kirsebom i Avinor Flysikring.

Tårnsenter i Bodø
Avinors konsernstyre besluttet fredag at tårnsenteret for de første 15 tårn legges til Bodø. Vedtaket forutsetter at styret i juni gir endelig grønt lys for investeringen. Ambisjonen er at senteret skal være klart i løpet av 2017. Basert på erfaringene fra etableringen av tårnsenter i Bodø, vil konsernstyret ta stilling til videre utvikling av konsept og løsninger for å sikre konsernet internasjonal konkurransekraft.

Det har vært viktig for Avinor å etablere tårnsenteret ved en lufthavn og på et sted hvor konsernet allerede har stor tilstedeværelse og det er et godt rekrutteringsgrunnlag. I Bodø har Avinor kontrollsentral med både operativt og teknisk personell. Bodø har også et stort luftfartsmiljø med sentrale aktører som Luftfartstilsynet, Luftforsvaret og Widerøe.

Planlegger for 15 lufthavner først
Tårnsenteret vil bli planlagt for å kunne håndtere tårntjenesten ved opp til 15 lufthavner, i all hovedsak lufthavner i Nord-Norge med lokal flygeinformasjonstjeneste (AFIS). Hvilke lufthavner som først vil få fjernstyrt tårn vil bli besluttet i løpet av våren. En videre satsing forventes å omfatte flere av Avinors lufthavner.

Reduserer kostnader
Avinor har i flere år jobbet med utviklingen av fjernstyrte tårn, og har testet teknologien ved Værøy helikopterhavn og Røst lufthavn. I stedet for å ha et tradisjonelt flytårn hvor personer styrer flytrafikken på stedet, vil Avinor plassere kameraer og sensorer på flyplassene. Så samles tårnpersonell i et større senter, hvor man driver tårntjenesten til flere lufthavner samtidig.

- Mange av flytårnene i Norge ble bygd på 60-70-tallet, og er modne for oppussing eller utskifting. Med fjernstyrte tårn, unngår Avinor og andre lufthavnoperatører store deler av disse kostnadene. I framtiden venter vi også at én person vil kunne håndtere trafikken på flere lufthavner fra samme posisjon – det gir også betydelige muligheter for effektivisering, sier Kirsebom.

Høyt sikkerhetsnivå Enhver endring innen luftfart er regulert av strenge regler for sikkerhet. Avinor gjennomfører omfattende sikkerhetsanalyser av systemer og arbeidsmetoder, og etablering av fjernstyring forutsetter en aksept hos Luftfartstilsynet.

Avinor Air Navigation Services controls the Norwegian air space, and handles about 1.300 flights every day.

The company consists of about 1.000 dedicated staff working at the 45 airports around Norway and at the head office in Oslo. Avinor Air Navigation Services is developing the Ninox Remote Towers solution in cooperation with the Kongsberg Group. The compnay also represents Norway in several international organisations, including Eurocontrol and ICAO. In 2017 Avinor Air Navigation Services generated an operating profit of about 2 BN.NOK. For more information, please see our webpage here.