Ganger Rolf ASA

PLASSERING AV NOK 1.000 MILLIONER I ET 5 ÅRS USIKRET OBLIGASJONSLÅN

Pressemelding   •   des 11, 2009 09:20 CET

Bonheur ASA har fullført plasseringen av et usikret obligasjonslån på totalt NOK 1.000 millioner med Ganger Rolf ASA som garantist.

Oppgjørsdato er 15. desember 2009 og forfallsdato 15. desember 2014. Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs så snart som mulig.

Nettoprovenyet fra obligasjonslånet vil gå til finansiering av selskapenes generelle virksomhet, herunder investeringer innen fornybar energi.

Tilrettelegger var DnB NOR Markets.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jan Peter Valheim – Finansdirektør, Fred. Olsen & Co.
Telefon + 47 22 34 10 06