Ganger Rolf ASA

PLASSERING AV NOK 600 MILLIONER I ET 3 ÅRS USIKRET OBLIGASJONSLÅN

Pressemelding   •   okt 19, 2010 13:31 CEST

Bonheur ASA har fullført plasseringen av et usikret obligasjonslån på totalt NOK 600 millioner med Ganger Rolf ASA som garantist.

Oppgjørsdato er 29. oktober 2010 og forfallsdato 29. oktober 2013. Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs så snart som mulig.

Nettoprovenyet fra obligasjonslånet vil gå til finansiering av selskapenes generelle virksomhet.

Tilrettelegger var DnB NOR Markets.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jan Peter Valheim - Finansdirektør, Fred. Olsen & Co.

Telefon + 47 22 34 10 06