Norsk Folkehjelp

Politisk dialog med kurderne må følge den humanitære støtten

Pressemelding   •   aug 25, 2014 13:44 CEST

Norsk Folkehjelp setter pris på at utenriksminister Børge Brende nå besøker Irak og også Kurdistan-regionen. – Det er uhyre viktig at norske myndigheter bidrar til at den militære støtten en del land nå varsler følges opp med politiske og humanitære initiativer som er samordnet, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres.

– Det må på plass en regional plan som bygger på de sikkerhetspolitiske utfordringene som ISIL stiller hele det internasjonale samfunnet ovenfor. Planen må bygge på samarbeid med de demokratiske aktørene i Midtøsten. Kurdistan er en av disse, sier Tørres.

– Samarbeidet med Kurdistan er ikke bare humanitært og sikkerhetspolitisk viktig, det er også viktig for å bidra til en positiv politisk utvikling på sikt, understreker hun.

Kurdistan har over de siste 10 årene tatt markante skritt i demokratisk retning og er en av de få demokratiske og stabile kreftene i regionen.

–Kurdistan-regionen står overfor et formidabelt press fra flere hold. Foruten krigføring fra ISIL langs en 1000 km lang front og massive flyktningestrømmer, har Bagdad stanset sine budsjettoverføringer til regionen. I tillegg opplever de en utstrakt sikkerhetsrisiko og fare for infiltrasjon fra terrorister fra Syria og andre deler av Irak.

– Dette utgjør en stor utfordring også for den demokratiske utviklingen i regionen og kan skape økte spenninger. Norge må derfor både ha et kortsiktig og et langsiktig perspektiv på sitt samarbeid og sin støtte, sier Tørres.

– Norge bør blant annet bidra til å fremme bedre dialog og samarbeid mellom Bagdad og Kurdistan-regionen. Dette vil være en forutsetning for at kampen mot ISIL kan vinnes, sier Tørres.

Norsk Folkehjelp har jobbet i Kurdistan siden 1994 og i det øvrige Irak siden 2003, og har partnersamarbeid med en rekke sivile samfunnsorganisasjoner i Irak. Mange av disse har nå lagt sitt daglige virke til side for å bistå i krisen som nå utspiller seg i landet.

– Vi er dypt bekymret for den humanitære situasjonen vi nå ser og for de omfattende overgrepene mot sivilbefolkning, især minoriteter og annerledestroende generelt, og kvinner og barn spesielt. Vi frykter fortsatt sivile massakre og anser ISIL ikke bare for å være en brutal aktør, men for å ha en folkemords-ideologi, sier Tørres, og legger til:

– Humanitær støtte er svært viktig i denne situasjonen.

– Vi håper Brende under sitt besøk i Irak vil sondere hvordan Norge kan bidra til å utvikle en regional plan om hvordan vi i det internasjonale samfunn skal bekjempe ISIL, samt styrke den demokratiske utviklingen i Kurdistan, bidra til bedre dialog og samarbeid mellom Bagdad og Kurdistan og på den måten bidra til økt stabilisering og utvikling, sier Tørres.

For utdypende kommentarer, ta kontakt med Liv Tørres, tel +47 916 26 288 eller seniorrådgiver i Norsk Folkehjelp Trude Falch, telefon +47 982 33 186