Posten Norge

Posten Norge leverer gode resultat og høy kvalitet

Pressemelding   •   mai 15, 2014 09:00 CEST

Posten Norge leverer gode resultater etter årets første kvartal. Omsetningen har økt, resultatet er forbedret og kvaliteten er høy.

Driftsinntektene i 1. kvartal 2014 var 6.072 millioner kroner som er 6 prosent vekst sammenlignet med 1. kvartal 2013. Driftsresultatet før engangseffekter og nedskrivninger var 191 millioner kroner, som er 30,8 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

  Det er Logistikksegmentet som har bidratt til resultatforbedringen. Hovedårsaken er økte pakkevolumer fra utlandet, som følge av økt e-handel, og vekst innen godsområdet. I Postsegmentet fortsetter volumene å falle innen adressert post.

- Vi har hatt en god start på året. I tillegg til omsetningsvekst har vi god effekt av flere effektiviseringstiltak, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Posten satser på digital post
Posten har i 1. kvartal vunnet viktige kontrakter med Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) om å levere digital post for det offentlige.

  - At det offentlige som hovedregel skal begynne å kommunisere digitalt med innbyggerne, vil ha stor betydning for utbredelsen av digital postkasse i befolkningen, sier Mejdell.

Han understreker at avtalen om å sende offentlig digital post er av stor strategisk betydning for Posten Norge.

- Posten vil videreføre rollen som postdistributør til det norske folk også i en digital fremtid. Vi skal levere til både fysiske og digitale postkasser, sier Mejdell.

Posten er ikke alene om å tilby digital postkasse i Norge og forbereder seg på hard konkurranse om kundene.

Postkvalitet i verdensklasse
Leveringskvaliteten på A-post over natt ble 87,1 prosent i 1. kvartal 2014. Dette er 2,1 prosentpoeng over konsesjonskravet og 1,6 prosentpoeng høyere enn året før.

I 1. kvartal ble Posten Norge tildelt “Certificate of Excellence” av den internasjonale postorganisasjonen IPC for høy kvalitet i håndteringen av internasjonal brevpost ut og inn av Norge. Det er Postens enheter på Østlandsterminalen og Gardermoen som er vurdert. Posten fikk et samlet resultat på 97,4% som er blant de høyeste som er oppnådd noen gang.

- Jeg er stolt av den høye leveringskvaliteten Posten og Bring kan vise til, selv om vi fortsatt har forbedringsområder. Når det gjelder kvalitet i leveransene skal ingen slå oss på hjemmebane, sier konsernsjefen.

Felles pakke- og godsterminaler
Logistikkmarkedet i Norge er i vekst og det er sterk konkurranse om kundene. Posten Norge møter konkurransen med å styrke kundetilbudet og effektivisere driften. Blant annet vil konsernet innen 2017 ha etablerer 18 felles terminaler for pakker, gods og noen steder termo i Norge.

- Den nye terminalstrukturen åpner for felles transport og terminalbehandling for pakker, gods og termo-transport i Norge. Dette vil gi oss et nettverk av terminaler med mer effektiv transport mellom stedene. I tillegg møter vi kundens krav om felles innhenting og utkjøring av pakker og gods, sier Mejdell.

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk i Norden. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring. Posten betjener privatkunder i det norske markedet og har ansvaret for daglig postdistribusjon og det landsdekkende salgsnettet med over 1400 salgssteder i Norge. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden og består av forretningsområder med ulik spisskompetanse.