Posten Norge

Posten Norge samler post og avisdistribusjon i Sverige

Pressemelding   •   des 18, 2013 13:05 CET

Posten Norge går sammen med de svenske avisene Svenska Dagbladet og Dagens Nyheter om felles post og avisdistribusjon i Stockholm.


Det er Bring Citymail, som eies av Posten Norge, og de svenske avisenes distribusjonsvirksomhet, Pressens Morgontjänsts (Premo), som etablerer et felles selskap. Selskapet skal dele ut morgenaviser, brev, småpakker og reklameaviser i Stor-Stockholm. I praksis er dette en fusjon av Premo og Bring Citymails virksomhet i Stockholms-området.

– Dette er strategisk riktig og styrker vår posisjon i en av Nordens mest folkerike og raskt voksende regioner, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Posten Norge har gjennom Bring Citymail drevet postdistribusjon i det svenske markedet i mer enn ti år. Målet med post- og avissamarbeidet er å ta ut stordriftsfordeler og utnytte kapasiteten i distribusjonsnettet ved å inkludere flere tjenester.

– De to selskapene som slår seg sammen utfyller hverandre godt og kan utvikle nye tjenester for eksempel innenfor distribusjon av netthandelsvarer. Vi får synergier ved å utnytte felles distribusjon, systemer, biler og bygninger, sier Mejdell.

Det er administrerende direktør Patrick Östberg i Bring Citymail som skal lede det nye selskapet, som etter planen skal starte opp i første halvår 2014. Bring Citymails virksomhet i øvrige deler av Sverige drives videre som før.

Fakta:

Bring Citymail er eid av Posten Norge og driver med distribusjon av post og pakker i postkassen i Sverige. Selskapet hjelper bedrifter å kommunisere og bygge relasjoner med sine kunder via postkassen på en effektiv måte. Bring Citymail omsetter for 800 millioner svenske kroner og har rundt 1500 medarbeidere. Selskapet når mer enn 2,5 millioner postkasser i Stockholm, Göteborg, Malmö, Mälardalen og Gotland. Det er 54 prosent av Sveriges husstander og selskaper.

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk i Norden. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring. Posten betjener privatkunder i det norske markedet og har ansvaret for daglig postdistribusjon og det landsdekkende salgsnettet med over 1400 salgssteder i Norge. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden og består av forretningsområder med ulik spisskompetanse.