Mattilsynet gammel

Potato spindle tuber viroid (PSTVd) – fakta om

Pressemelding   •   nov 18, 2010 17:08 CET

Potato spindle tuber viroid (PSTVd) er en karanteneskadegjører som kan angripe og føre til betydelig avlingstap i potet, tomat og flere andre planter innen søtvierfamilien. Planteskadegjøreren kan opptre i mange forskjellige stammer, noen mer aggressive enn andre. Kartlegging i flere europeiske land har vist at det er økt risiko for å få inn smitte med prydplanter, og at mange av disse kan være smittet uten å vise synlige symptomer. PSTVd er til nå ikke påvist i Norge.

Last ned:

Potato spindle tuber viroid (PSTVd) er listet i vedlegg 1 i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere. Viroidet er dermed forbudt å innføre til Norge uansett hvilken vertplante eller smittebærende emne det befinner seg på.

Det er forbudt å importere settepoteter til Norge, og derfor er vi også godt beskyttet mot å få inn PSTVd med infiserte settepoteter. Men det er en reell fare for å få inn PSTVd med prydplanter også til Norge, og dette anses som en trussel spesielt for veksthusproduksjon av tomat og prydplanter innen søtvierfamilien (Solanaceae).

Nøkkelinformasjon:

  • Vertplanter: Potet, tomat og avokado, samt flere slekter og arter prydplanter innen søtvierfamilien (Solanaceae), deriblant Solanum rantonetti, Solanum jasminoides, Cestrum spp. og engletrompet (Brugmansia spp. (syn.: Datura spp.)) m.fl.
  • Symptomer: Kan varierer sterkt med vertplanteart, stamme av viroidet og vekstforhold. I potet kan smitte føre til vekstreduksjon og sterkt opprett vekst, diffuse bladsymptomer (bladene mindre enn normal stø rrelse, og ofte svakt rynkete og med blå-grønn farge), sylindriske (derav navnet ”spindle”) knoller med mange tydelige øyne. I tomat kan infeksjon ytre seg ved epinasti, svakt rynking av de yngste bladene og gulning og nekroser på utvokste blad. Lite følsomme vertplanter eller milde stammer av viroidet kan gi svake symptomer som er vanskelig eller umulig å oppdage. NB: Flere prydplanter innen søtvierfamilien har vist seg å kunne være infiserte uten å vise symptomer.
  • Inspeksjonsmetode: Bruk av indikatorplanter og laboratorietesting er nødvendig for sikker påvisning av PSTVd. Visuell inspeksjon kan i noen grad avdekke smitte, forutsatt sterkt følsomme vertplanter eller sterk stamme av viroidet.
  • Viktigste spredningsveier: PSTVd spres over lengre avstander med settepoteter eller infiserte planter, pollen eller frø. PSTVd sprer seg fra plante til plante ved kontaktsmitte. All håndtering og stell av plantene, inkludert bruk av maskiner og redskaper, kan fø re til smittespredning.
  • Utbredelse: Alle kontinent og i mange land. PSTVd har i mange år vært et problem i potetproduksjon i blant annet Russland og Polen. I de siste årene er viroidet påvist i flere slekter og arter av prydplanter innen søtvierfamilien (Solanaceae) i flere land i Europa.
  • Potato spindle tuber viroid (PSTVd) er listet i vedlegg 1 i forskrift om plantehelse og er også oppført i annex 1 i EU’s Council directiv 2000/29 og på EPPOs liste A2.

Last ned mer informasjon og bilder fra høyre kolonne.

Kontaktperson i Mattilsynet:
Øystein Ruden, tlf.: 64 97 25 16