Powel ASA

Powel ASA med god kontraktsinngang.

Pressemelding   •   des 23, 2009 09:38 CET

Powel ASA har signert nye kontrakter med totalt
kontraktsbeløpet på 6,1 MNOK.

Powel NIS har signert kontrakter for 3,5 MNOK. Den
største avtalen er inngått med det nordiske
energikonsernet Fortum om utvidet bruk av Powel
NetBas til Fortum Norge, og omfatter lisenser og
tjenester knyttet til Powel NetBas 10 og Powel NetBas
Prosjektering, samt opsjoner på kjøp av NetBas
Vedlikehold. De øvrige leveransene gjelder Powel
NetBas 10 og Powel Matrikkel til diverse kunder.

Powel Generation har signert kontrakter med
lisensavtaler for til sammen 2,6 MNOK. Kontraktene er
inngått med Lyse produksjon, Tafjord Kraft, Sogn og
Fjordane Energi og Fortum produksjon. Kontraktene
omfatter ulike produkter innen produktfamilien Powel
Smart Generation.

Om Powel ASA:
Powel ASA leverer forretningskritisk software og
tilknyttede tjenester spesialtilpasset energiselskap
og offentlig kommunal VA-infrastruktur. Selskapet er
markedsleder med sine softwareløsninger innen Smart
Metering, kraftproduksjon, nett- og VA-forvaltning.
Powel har hovedkontor i Trondheim, og har ellers
virksomhet i Bergen, Bryne, Stathelle, Sverige og i
USA. Powel ASA ble grunnlagt i 1996, og er notert på
Oslo børs. Selskapet har 240 ansatte.

Kontaktinformasjon Powel:

Bård Benum: mobil 48 16 46 70, e-post:
bard.benum@powel.no

Øystein Sæther: mobil 48 16 45 58, e-post:
oystein.sather@powel.no

Source: Millistream