Olje- og energidepartementet

Prekvalifisering av Faroe Petroleum Norge AS som operatør på norsk kontinentalsokkel

Pressemelding   •   jan 25, 2010 21:55 CET

Olje- og energidepartementet har prekvalifisert selskapet Faroe Petroleum Norge AS som operatør på norsk kontinentalsokkel.

Faroe Petroleum ble dannet i 1997 og registrert på Færøyene i 1998. I 2002 ble selskapet et britisk selskap med hovedkontor i Aberdeen, men selskapet har fortsatt en stor aksjonærbase på Færøyene. Faroe Petroleum er et olje- og gasselskap med fokus på leting i Atlanterhavsryggen, Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet ble prekvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel i mars 2006, og har etablert en organisasjon i Norge med hovedkontor i Stavanger.

For mer informasjon om Faroe Petroleum, se selskapets nettsider.

For å få nye kompetente aktører inn på sokkelen har norske myndigheter opprettet et system for prekvalifisering av både rettighetshavere og operatører. Bakgrunnen for opprettelse av dette systemet er å gi selskapene et tilbud om evaluering av deres egnethet for deltakelse på norsk kontinentalsokkel, før selskapene bruker ressurser på å vurdere konkrete forretningsmuligheter.

For mer informasjon om prekvalifiseringssystemet, samt oppdatert oversikt over operatører og andre rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel, se Oljedirektoratets nettsider.