Farstad Shipping ASA

Presentasjon av 4. kvartal 2009 og foreløpig resultat for 2009

Pressemelding   •   feb 05, 2010 17:23 CET

Farstad Shipping ASA har gleden av å invitere til presentasjon av selskapets resultat for 4. kvartal 2009 og foreløpig resultat 2009

torsdag 18. februar kl 09.00

i Norges Rederiforbunds lokaler, Hovedstyresalen, Oslo.

Presentasjonen vil bli holdt av CEO Karl-Johan Bakken og CFO Torstein L.
Stavseng.

I forbindelse med presentasjonen vil det bli servert frokost. Påmelding til Reidun Eikeland, e-mail: reidun.eikeland@http://farstad.com">farstad.comeller telefon 70 11 75 61.

For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at resultatene vil bli offentliggjort onsdag 17. februar.


Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (24 PSV, 30 AHTS og 3 SUBSEA) og 1 AHTS under bygging ved norsk verft. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1.700. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

http://www.farstad.com">www.farstad.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1381281]

Source: Millistream / Hug