NHO Service

Presisering om sykepleierstreiken

Pressemelding   •   feb 05, 2010 17:01 CET

- Pasienthotellet på Haukeland Sykehus må stenge i kveld fordi vi har fått avslag på dispensasjonssøknader fra Norsk Sykepleierforbund (NSF), sier Petter Furulund, adm. dir. i NHO Service.
- NSF ville kunn akseptere såkalt delvis dispensasjon for to sykepleiere. Dette er å betrakte som avslag, sier Petter Furulund adm. dir. i NHO Service.
NHO Service presiserer følgende:
- Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å drive helsemessig forsvarlig. Det er bedriftene som har rett og plikt til å vurdere hvilke oppgaver sykepleiere skal utføre. NSF forsøker å opptre som arbeidsgiver uten å ha arbeidsgiveransvar. Arbeidsgivers spilleregler, som også NSF må forholde seg til, er at enten er man i streik eller så er man det ikke. Å etablere et system med delvis dispensasjoner blir derfor ikke til å leve med.
Kontaktperson(er):
Informasjonssjef - Baard Fiksdal
Telefon:23 08 86 63
Mobil:930 88 777
E-post:baard.fiksdal@nhoservice.no