Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Presseinvitasjon: Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge

Pressemelding   •   des 03, 2009 15:02 CET

Torsdag 3. desember mottar barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken en NOU om barneverstjenester og andre tilbud rettet mot utsatte barn og familier.

Utvalget som presenterer forslagene ble oppnevnt september i fjor. Deres mandat har vært å se på muligheter for bedre å samordne tjenester for utsatte barn og unge og deres familier. Det handler om barnevernstjenester, helsetjenester og familietilbud. Lars Erik Flatø har ledet utvalget, og vil overrekke NOU-en til Lysbakken. Både han og de øvrige medlemmene vil være til stede på pressekonferansen. Det vil også statsråd Audun Lysbakken, og samtlige vil være tilgjengelige for intervjuer og kommentarer fra pressen.

Utvalget vil presentere hovedforslagene i NOU-en på pressekonferansen. Både utvalget og Audun Lysbakken vil være tilgjengelige for pressen etter presentasjonen.

Tid: Torsdag 3. Desember kl 10:30 – 11:10
Sted: Plenumssalen i R4, Einar Gerhardsensplass 1.