Enova

Presseinvitasjon, Enovas Byggkonferanse 2010: Stormønstring rundt energieffektivisering i bygg!

Pressemelding   •   feb 16, 2010 13:08 CET

Enova inviterer pressen til årets Byggkonferanse, som arrangeres 17. og 18. februar 2010 på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim.
Byggkonferansen 2010 har et betydelig fokus på passivhus og har 320 påmeldte deltakere.

Enova ønsker å tilby norsk byggsektor et faglig og økonomisk løft i 2010. Dette innebærer betydelig styrking av støttetilbud og forenklede søknadsprosesser. Alt med det formål å intensivere arbeidet med energieffektivisering i sektoren. Dette gjelder både innenfor bestående og nye bygg. På konferansen blir ny programstruktur presentert, sammen med gode eksempler på prosjekter og bygg, der energiløsningene er et konkurransefortrinn.

Temaene i år inkluderer også rammevilkår og ansvar for energieffektivisering i byggebransjen og kommunenes rolle i klimaarbeidet. I tillegg gis det presentasjoner av hva som gjøres av energitiltak hos boligprodusentene og av utviklingstrekk for energibruken i bolig, bygg og anlegg. Årets Byggkonferanse har et rekordstort antall deltakere og gir media muligheter til å møte en rekke viktige aktører i byggbransjen samlet på ett sted. Se vedlagte program.

Dato: Onsdag 17 – torsdag 18.2
Kl: Fra kl 1000 onsdag til 1430 torsdag
Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotel

www.enova.no/bygg
Kontaktperson:
Senior kommunikasjonsrådgiver Arne Morten Lundhaug Johnsen, Enova SF.
Mob: 916 85 896. E-post: arne.morten.lundhaug.johnsen@enova.no

Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.
Målet er at det skal bli enklere for husholdninger, næringsliv og offentlige virksomheter å velge enkle, energieffektive og klimavennlige løsninger.
For mer informasjon og gratis råd om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer på tlf. 800 49 003