Hæren

​Presseinvitasjon: Flåtebesøk i Kirkenes, Joint Viking 2015

Pressemelding   •   mar 10, 2015 15:02 CET

Som en del av øvelse Joint VIking ankommer KNM Thor Heyerdahl Kirkenes den 11. mars for et havnebesøk. KNM Thor Heyerdahl er flaggskipet som leder den maritime delen av øvelse Joint Viking. Sjef Fellesoperativt Hovedkvarter (FOH) Generalløytnant Morten Haga-Lunde vil være til stede, sammen med Generalinspektøren for Sjøforsvaret kontreadmiral Lars Saunes og styrkesjefen på havet, flaggkommandør Henning Amundsen. Under havnebesøket vil de overnevnte ha lunsj med flere representanter for de lokale myndighetene.

Tema vil være tilstedeværelse i nordområdene og Joint viking 2015.

Øvelse Joint Viking gjennomføres i Vest-Finnmark i perioden 9-18. mars 2015. Øvelsen er den største i Finnmark siden 1967. Styrker fra Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Heimevernet og andre spesialtropper deltar på øvelsen.

Hensikten med Joint Viking er å øke Forsvarets evne til styrkeoppbygging, forflytninger over lengre avstander og informasjonsflyt mellom avdelingene, nivåene og forsvarsgrenene. Målsetningen er at alle avdelinger får trent på å planlegge og gjennomføre taktiske operasjoner innenfor en fellesoperativ ramme.

Priv til red.

Det vil bli avholdt et møte med pressen om bord på flaggskipet kl. 1315. De som skal være med bes melde fra på epost til info@njhq.no innen onsdag 11.mars klokken 0930. De som skal være med bes møte ved dypvannskaia i Kirkenes (ved siden av Hurtigrutekaia) klokken 1310, samme dag.

I tillegg til de ovennevnte militære sjefer vil følgende personer være gjester om bord på fartøyet ifm havnebesøket: Ståle Grytli sjef HV-17, Jan Erik Haug Sjef GSV, Gunnar Kjønnøy, Fylkesmann i Finnmark, Roger Jakobsen, Grensekommissær og Cecilie Hansen, ordfører i Sør-Varanger.

For ytterligere informasjon bes media henvende seg til pressesenter for øvelse Joint Viking på telefon +47 400 29 699 eller på epost til info@njhq.no

Norge er et langt land med store verdier å forsvare. Forsvaret skal sikre norske verdier og norsk territorium. Forsvaret er til stede på bakken, i luften og på sjøen for din sikkerhet. Øvelser er helt avgjørende for å kunne være et troverdig forsvar, og derfor er øvelse Joint Viking 15 viktig.