Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Idédugnad om kortere planleggingstid for store veg- og jernbaneprosjekter

Pressemelding   •   nov 25, 2011 12:55 CET

Hva må gjøres for å korte ned på den lange planleggingstiden for store veg- og jernbaneprosjekter? Hvordan kan planleggingstiden forkortes samtidig som hensynene til faglig kvalitet og åpne demokratiske prosesser blir ivaretatt? Hvilke endringer i regelverket kan være nødvendige?

Dette er spørsmål som tas opp i en idédugnad som Samferdselsdepartementet arrangerer mandag 28. november klokken 0830 – 1150, møterom 2511, R5, Akersgata 59, Oslo.

Arrangementet er åpent for pressen

Av hensyn til praktiske forberedelser ser vi gjerne at redaksjonen på forhånd gir beskjed  om deltakelse ved arrangementet.  Ta kontakt med: Ivar Torvik, Kommunikasasjonsavdelingen, Samferdselsdepartementet, 22248108 eller 90510886, epost .

Emner for innlegg og debatt: Se program nedenfor. Deltakerne ved idédugnaden kommer fra kommunesektoren og berørte departementer og etater.

Program - kl 08.30 – 11.50

08.30-0840: Innledning og bakgrunn
- Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

08.40-09.10: Generelt om tidsbruk til planlegging og beslutning. Hva kan gjøres for å korte ned tidsbruken?
- Direktør Audun Lågøyr, Byggenæringens Landsforening

09.10-09.40: Hva kan kommunesektoren gjøre for å korte ned planleggingstiden?
- Områdedirektør Helge Eide, Kommunenes Sentralforbund

09.40-10.00: Pause

10.00-10.30: Hva kan gjøres med KVU/KS1 for å korte ned planleggingstiden?
- Seniorspesialist Vibeke Binz, Det Norske Veritas AS

10.30-11.00: Hva kan gjøres for å korte ned tidsbruk til innsigelser?
- Fylkesmann Hans Røsjorde

11.00-11.40: Hva kan staten gjøre for å korte ned planleggingstiden?
- Direktør Lars Aksnes, Vegdirektoratet

11.40-11.50: Avslutning
- Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

12.00-12.45: Arrangementet avrundes med en enkel lunsj

Pressetelefon: 919 14 777