OsloMet

Presseinvitasjon: Jenter og teknologi 2017

Pressemelding   •   feb 07, 2017 10:17 CET

Over 650 jenter deltar på «Jenter og teknologi-konferansen» 8. februar - en inspirasjonsdag for jenter som vil ta en utdanning i teknologi og realfag. Pressen er hjertelig velkommen.

Jenter og teknologi 2017 arrangeres på Chateau Neuf av Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus.  Målet er å inspirere flere jenter til å utdanne seg innenfor teknologi og realfag.

På konferansen vil unge kvinnelige rollemodeller og studenter på teknologi fortelle om sin hverdag som teknologistudent, og hva de har gjort for å nå sine drømmer. 

Konsernsjef i Manpower Maalfrid Brath gir et innblikk i fremtidens arbeidsplasser.

Programleder er rosabloggeren og kjernefysikeren Sunniva Rose.

Det foregår liknende arrangementer flere steder i landet.

Trenger flere teknologer

Med en stadig raskere teknologisk utvikling vil Norge og norske bedrifter trenger enormt mange teknologer i årene fremover. I dag er situasjonen slik:

  • Bare 17 prosent av alle som uteksamineres fra norske universiteter og høyskoler har studert matematikk, naturfag og teknologi. (Produktivitetskommisjonen 2016).
  • Bare 1 av 5 ingeniørstudenter i Norge er jenter (DBH 2015).

Skal vi få opp antallet teknologer, og få de beste hodene og hendene, er vi nødt til å rekruttere talenter fra hele befolkningen.

Dette er "Jenter og teknologi"

Arrangementet er et samarbeidsprosjekt som involverer en rekke universiteter, høgskoler, NHO og Barne- og likestillingsdepartementet. Sammen vil vi inspirere flere jenter til å velge en utdanning innen teknologi.

8. februar arrangeres «Jenter og teknologi-konferansen» på Universitetet i Tromsø, Høgskulen på Vestlandet, NTNU og på Universitet i Oslo/Høgskolen i Oslo og Akershus.

Barne- og likestillingsdepartementet har bevilget 2 millioner kroner i tilskudd til prosjektet «Jenter og teknologi».

Dette får pressen ved å delta:

Det blir gode muligheter til å intervjue og fotografere morgendagens studenter om deres utdanningsplaner og drømmer for fremtiden, i tillegg til programleder Sunniva Rose og nåværende kvinnelige teknologistudenter som deltar på arrangementet.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Dato: 8. februar kl. 11.00-15.00
Sted: Chateau Neuf, Oslo

Program og informasjon: www.mn.uio.no/jenter-og-teknologi

Pressekontakter
Julie Øybø
Kommunikasjonssjef, UiO
Tlf. 90562109
j.b.oybo@mn.uio.no

Asta Kristiansen

Senior kommunikasjonsrådgiver, HiOA
Tlf. 47015731
Asta.Kristiansen@hioa.no

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole med cirka 18 000 studenter og over 1950 tilsatte.