Kulturdepartementet Norge

Presseinvitasjon: Mangfoldsgruppe overleverer sin anbefaling til kulturministeren

Pressemelding   •   jun 01, 2011 14:46 CEST

Kulturminister Anniken Huitfeldt mottar rapporten fra Ressursgruppen for større mangfold om hvordan arbeidet med kulturelt mangfold kan styrkes, på Dramatikkens hus, mandag 6. juni kl 10.00.

Leder for ressursgruppen, Liv Hege Skagestad, vil presentere ressursgruppens anbefaling og overrekke rapporten til kulturministeren. Det vil bli kunstnerisk innslag ved Dramatikkens hus, Nordic Black Theatre og Samsaya.

Tid: 6. juni 2011 kl 10.00.
Sted: Dramatikkens hus, Tøyenbekken 34, Oslo

Enkel servering.

Kulturministeren oppnevnte i 2010 en ressursgruppe for større mangfold. Gruppens mandat har vært å vurdere hvordan kunst- og kulturinstitusjonene gjennom sin strategi og praksis ivaretar kulturelt mangfold. Gruppen har hatt i oppgave å gi anbefalinger om hvordan institusjonene og departementet kan bidra til at den overordnete målsettingen nås. Kulturdepartementet har bedt gruppen om å ta utgangspunkt i følgene av nyere innvandring med vekt på utviklingen de siste 20 årene. Analysen og forslaget er formulert som et innspill til kommende stortingsmelding om kultur og inkludering.

Gruppen har hatt følgende representanter: Liv Hege Skagestad (leder), Kjell Magne Mælen, Mostafa Pourbayat, Nefise Özkal Lorentzen og Sampda «Samsaya» Sharma. Bente Guro Møller fra Kulturdepartementet har vært sekretær.