Fiskeri- og kystdepartementet

Presseinvitasjon - overlevering av KS2-rapport

Pressemelding   •   des 16, 2009 09:13 CET

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag frå Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartementet gjennomført ei ekstern kvalitetssikring(KS2) for heving av U-864. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen tek i mot rapporten onsdag 16. desember kl. 11.00.

Rapporten vert presentert for statsråden i lokala til Fiskeri- og kystdepartementet og media har høve til å vere til stades under presentasjonen.

Kontakt: Pressevakttelefon, 22 24 66 99