Hæren

Presseinvitasjon: Stortingets Utenriks- og forsvarskomité besøker øvelse Joint Viking 2015

Pressemelding   •   mar 09, 2015 20:28 CET

I forbindelse med øvelse Joint Viking som avholdes mellom 9. og 18. mars 2015 i Vest-Finnmark, vil Stortingets Utenriks- og forsvarskomité komme på besøk. Øvelsen er den største i Finnmark siden 1967 og her deltar soldater fra Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Heimevernet og andre spesialtropper. 

Hensikten med Joint Viking er å øke Forsvarets evne til styrkeoppbygging, forflytninger over lengre avstander og informasjonsflyt mellom avdelingene, nivåene og forsvarsgrenene. Målsetningen er at alle avdelinger får trent på å planlegge og gjennomføre taktiske operasjoner innenfor en fellesoperativ ramme.

Komiteen besøker øvelsen fra 10. til 11. mars og de vil ha et tilrettelagt opplegg, for å få best mulig oversikt over øvelsen. Det vil bli avholdt et møte med pressen ute i felt den 11. mars klokken 1015. Media inviteres herved til å delta. 

De som skal være med bes melde fra på epost aleksander@army.no innen onsdag 11.mars klokken 0900. De som skal være med bes møte ved hovedvakten i Garnisonen i Porsanger klokken 1000, samme dag. 

For ytterligere informasjon bes media henvende seg til pressesenter for øvelse Joint Viking på telefon +47 400 29 699 eller på epost til aleksander@army.no

Norge er et langt land med store verdier å forsvare. Forsvaret skal sikre norske verdier og norsk territorium. Forsvaret er til stede på bakken, i luften og på sjøen for din sikkerhet. Øvelser er helt avgjørende for å kunne være et troverdig forsvar, og derfor er øvelse Joint Viking 15 viktig.