Samferdselsdepartementet

Pressekonferanse: Infrastruktur og industriell utvikling i nordområdene

Pressemelding   •   nov 25, 2011 12:53 CET

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og hennes kolleger fra Sverige, Catharina Elmsäter-Svärd, og Finland, Merja Kyllönen, inviterer til pressekonferanse  i anledning konferansen om infrastruktur og industriell utvikling i Nordområdene.

Sted og tid: Voksenåsen, Ullveien 4, Oslo, tirsdag 29. november 2011 kl. 10.30

Ved pressekonferansen deltar også Ewa Björling, Sveriges handelsminister og minister for nordisk samarbeid.

Nordområdene inneholder ikke bare olje og gass ute i Barentshavet. Også på land finnes store naturressurser. Prisene på verdensmarkedet har økt slik at gamle gruver kan gjenåpnes og nye funn tilkommer som resultat av prospektering. Med sterkt økende aktiviteter særlig knyttet til gruveindustrien men også til andre landbaserte næringer f.eks. olje/gassrelatert industri, sjømat, turisme etc  øker kravene på forbedret infrastruktur noe som denne konferansen fokuserer på. Noen hovedpunkter:

  • De nordiske samferdselsministrene Catharina Elmsäter-Svärd, Magnhild Meltveit Kleppa og Merja Kyllönen presenterer planer for infrastruktur og samarbeid i nordområdene
  • Ledende nordiske industrirepresentanter som Lars-Eric Aaro, adm.dir. for LKAB,  Felix Tschudi, styreformann for Tschudi Shipping Co og deleier i Sydvaranger samt finske representanter diskuterer hvordan man skal møte den sterkt økende etterspørselen etter mineraler i verden. Stefan Jon Fredriksson fra Nordiska Investeringsbanken og Oddgeir Danielsen, sekretariatsleder for den Nordlige Dimensjons Partnerskap for Transport og Logistikk forteller om hvordan Norden og EU i samarbeid kan finansiere utviklingsprosjekter og infrastruktur i nord.
  • Jack Ødegård, forskningssjef på SINTEF presenterer planer på et nordisk kompetansesenter for mineraler.

De norske transportmyndighetene presenterte i juni i år en studie om de fremtidige behovene for infrastruktur i nord. Svenske og finske myndigheter er i gang med lignende studier, som konferansen vil få en forhåndspresentasjon av. 

Pressekontakt: Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet Anne Marie Storli, 917 33 650