Nyhetstips

Pressemelding fra tidligere adm. direktør i Norsk Tipping, Reidar Nordby jr.

Pressemelding   •   sep 01, 2010 17:17 CEST

Tidligere adm. dir. i Norsk Tipping, Reidar Nordby jr. er godt fornøyd med resultatet av den omfattende granskningen revisjonsselskapet Deloitte har gjennomført på oppdrag fra styret i Norsk Tipping. Nordby er glad for at rapporten blir offentliggjort i sin helhet, og at den klart og tydelig fastslår at han som leder i Norsk Tipping ikke på noe punkt har hatt eller søkt å oppnå personlig økonomisk vinning i de sakene Riksrevisjonen tok opp i sin rapport i fjor. - Granskerne har heller ikke funnet at det er begått noen som helst straffbare forhold under min tid som leder i Norsk Tipping slik både Riksrevisjonen og styret i Norsk Tipping mer enn antydet da granskningen ble iverksatt, sier Nordby.
Rapporten slår også fast at Nordby ikke har brutt habilitetsreglene i forhold til selskapet EssNet og dets leder Hans Vigmostad. Granskerne stiller likevel spørsmål ved Nordbys vurderinger når han involverte seg i et selskap som er i spillbransjen, samtidig som han var administrerende direktør i Norsk Tipping. Det blir også reist kritikk mot Nordby fordi han etter granskernes mening i noen saker ikke synes å ha hatt dekning i vedtak truffet i styret i selskapet.  
- Dette er en kritikk jeg tar til etterretning men samtidig kan leve  med, og sett i ettertid er det lett å se at enkelte saker kunne vært håndtert annerledes. Og jeg har ikke problemer i dag med å beklage dette, sier Nordby som likevel understreker at de vedtakene som ble fattet og den arbeidsfordelingen som ble valgt mellom styret og administrasjonen for nærmere 10 år siden, må sees på med datidens briller.
Når det gjelder en eventuell ukultur i Norsk Tipping under Reidar Nordbys ledelse, henviser rapporten til ett eneste eksempel. Norsk Tippings oppdrag i Sri Lanka var ment å være en  positiv oppfølgning av Norges arbeid med fredsprosessen i landet, støttet av selskapets styre og til og med brukt som hovedtema på selskapets årsmøte i 2004. Den omtalte utbetalingen på $ 3 mill. til Sri Lankas National Lotteries Board ble i sin helhet tilbakebetalt til Norsk Tipping umiddelbart, og Norsk Tipping hadde således ingen reell risikoeksponering.
- Intensjonen var imidlertid av utelukkende positiv karakter for alle parter, sier Nordby. – Og det er synd at et seriøst revisjons- og advokatfirma som Deloitte kan bruke begrepet ukultur om en slik enkeltstående hendelse. Det må kunne karakteriseres som tendensiøst, sier Nordby som nå håper at det vil bli ro både rundt Norsk Tipping og hans egen tid som leder i selskapet.  
Etter granskningen av Norsk Tippings tilknytning til Future Center Norway og Innovation Studios Norway er Nordby tilfreds med at Deloitte stadfester at disse initiativene var naturlige i forhold til den visjon Nordby hadde om å utvikle Norsk Tipping til en kompetansebedrift  som skulle være - og ble - blant de beste i landet, og at satsingen slett ikke var ”misbruk av offentlige midler” slik Riksrevisjonen hevdet.
Advokat John Christian Elden som har bistått Nordby i granskningsprosessen er tilfreds med hovedkonklusjonene i rapporten.
–De tilbakeviser alle de dulgte anklager Riksrevisjonen spekulerte i uten grunnlag, og renvasker min klient, sier Elden.
Reidar Nordby er for tiden i Portugal der han er engasjert som foredragsholder på en konferanse i regi av European Lottery Association. Derfor vil advokat John Christian Elden (tlf  909 30775) være tilgjengelig for eventuelle ytterligere kommentarer.