NKVTS

Pressemelding: møte om kjønnslemlestelse

Pressemelding   •   des 03, 2015 13:49 CET

Hva virker og hva virker ikke i den globale kampen mot kvinnelig kjønnslemlestelse? Norad, IMDi og NKVTS inviterer til møte 7. desember kl. 13.00 - 16.00 i IMDis lokaler. Det vil bli presentasjoner fra Norads partnere og norske organisasjoner, debatt, og rom for innspill fra salen.

Det vil først bli korte presentasjoner av arbeid mot kjønnslemlestelse både i norsk setting og i land hvor denne skikken er tradisjon. Innlederne kommer blant annet fra Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk (Mir), Stiftelsen Amathea og Kirkens Bymisjon Bergen, samt noen av Norads internasjonale partnere. Hver organisasjon får ti minutter til å fortelle om hvordan de konkret jobber mot kjønnslemlestelse.

Deretter blir det debatt om hva som virker og hva som ikke virker i kampen mot kjønnslemlestelse.

Møtet er del av det årlige møtet til The Donors Working Group on FGM/C, en organisasjon for de medlemslandene i FN som er giverland i bistandsarbeid. I år er Norge arrangør av giverlandsmøtet Denne åpne delen av møtet er en sesjon med fokus på sivilsamfunnet, og har som mål å vise fram arbeidet til norske frivillige organisasjoner.

Møtet vil foregå på engelsk.

Program: CSO session of the Donor Working Group meeting on FGM/C

Arrival and registration

13.30 – 13.35 Welcoming remarks by Acting State Secretary Ida Krag

13.35 – 13.40 Overview of the Norwegian international support through civil society (Norad)

13.40 – 14.10 Brief presentations from Norad’s international partners (UNFPA/UNICEF joint Programme and Norwegian Church Aid and Save the Children’s programme in Ethiopia and Somalia)

14.10 – 14.15 Overview of FGM/C work in Norway (NKVTS)

14.15 – 14.45 Brief presentations from Norwegian organizations (Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk (Mir), Stiftelsen Amathea og Kirkens Bymisjon Bergen)

14.45 – 15.00 Tea and coffee break

15.00 – 16.00 Panel debate: What works and what doesn’t work? National and international NGO’s initiatives against FGM/C

Questions from the floor and discussion

For more information: Contact Mai Mahgoub Ziyada

Email: m.m.ziyada@nkvts.no

Mobile: 45 83 56 01