Olav Thon Gruppen

Pressemelding Olav Thon Stiftelsen

Pressemelding   •   jan 14, 2016 10:09 CET

Olav Thon Stiftelsens faglige priser og støtte til forskning 2016

Olav Thon Stiftelsen utdeler i år for andre gang, faglige priser og støtte til fremragende undervisning og forskning innen de medisinske og matematisk-naturvitenskapelige fagområder. Dette er tildelinger for høytstående internasjonal og nasjonal forskning og for forskningsbasert undervisning på universitets- og høyskolenivå. Nytt i år er en egen tildeling av støtte til nordisk forskningssamarbeid i medisin.

Stiftelsen utdeler i 2016 drøye NOK 44 millioner. Disse fordeler seg som følger:

a) En internasjonal forskningspris innen de medisinske og naturvitenskapelige fagområder. Prisen er på NOK 5 millioner

b) Støtte til nordisk forskningssamarbeid i medisin innenfor temaene Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom, i alt 3 prosjekter som hver tildeles NOK 10 millioner

c) Seks nasjonale fagpriser for fremragende undervisning, hver på NOK 500 000,-

d) Støtte til undervisningsrelatert forskning til fem norske fagmiljøer, som hver får støtte på mellom NOK 1,2 millioner og 1,5 millioner

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, og er i hovedsak engasjert innen eiendoms- og hotellvirksomhet. Olav Thon Gruppen er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotellaktører. 

Olav Thon Gruppen eier eller forvalter 97 kjøpesentre i Norge og 10 i Sverige. Av disse er 75 kjøpesentre hel- eller deleide mens 32 sentre forvaltes for andre eiere. I 2014 var den totale butikkomsetning 68 milliarder kroner og 10,4 milliarder (svenske) kroner i de svenske sentrene.

I tillegg til kjøpesentrene eier Olav Thon Gruppen ca. 350 næringseiendommer i Norge og utlandet. Denne del av porteføljen består i hovedsak av kontor- og forretningslokaler sentralt i Oslo, samt hotelleiendommer i Norge og Brüssel.

Siden 2005 har Gruppen bygget og solgt over 1.500 boliger, hovedsakelig i Oslo og Akershus. Gruppen har ca. 1.100 boliger for utleie i Oslo området, og er dermed en av de største aktørene i Oslo markedet.

Thon Hotels er en av Norges største hotellkjeder som består av 66 hoteller med ca. 9.400 rom i Norge og 7 hoteller med 1.800 rom i utlandet. Thon Hotels er med 1.500 rom en av de største hotellaktørene i Brüssel.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982 og selskapet har vært børsnotert i Oslo siden 1983. Årlig leieinntektsnivå er fra 1983 økt fra 27 millioner kroner til 2,4 milliarder kroner og børsverdien er økt fra 200 millioner kroner til 14,6 milliarder ved inngangen til fjerde kvartal 2015.

Øvrige virksomheter i Olav Thon Gruppen