Utenriksdepartementet

Pressestipend for reise til Mosambik og Malawi

Pressemelding   •   jan 28, 2010 08:16 CET

Priv. til red.
Utenriksdepartementet lyser ut pressestipend i forbindelse med miljø- og utviklingsminister Erik Solheims reise til Mosambik og Malawi 1.-5. mars 2010.

Hensikten med reisen å se på hvordan klimaendringer påvirker fattige og hvordan Norge kan styrke samarbeidet med landene om klimatilpasning og energi.

Både Malawi og Mosambik rammes jevnlig av flom og tørke, men er dårlig stilt for å takle naturkatastrofer. De negative konsekvensene av klimaendringene truer folkets velferd og utvikling.

Solheim skal på feltbesøk både i Mosambik og Malawi. Les mer om besøket her.

For å stimulere til økt informasjon og debatt om det norske utviklingssamarbeidet lyser Utenriksdepartementet ut inntil tre stipender på inntil 20.000 kroner for journalister som ønsker å delta på hele eller deler av reisen. Det vil bli avkrevd regnskapsoversikt, samt kopi/lenker til publisert materiale. Se UDs egne retningslinjer for pressestipend.

NB! Søknadsfrist onsdag 3. februar 2010.

Kort søknad med bakgrunn om søker og planlagte publiseringskanaler sendes elektronisk til info@mfa.no. E-posten merkes «journaliststipend» og stiles til:

Utenriksdepartementet
Avdeling for regionale spørsmål og utvikling
Seksjon for etatsstyring, budsjett og forvaltning
PB 8114 Dep.
0032 Oslo

Pressekontakt: Informasjonssjef Trond Viken, epost info@mfa.no, mobil 992 18 303.