Vestfoldmuseene

Pressevisning KONGELIGE PORTRETTER I NORGE 1814-2014

Pressemelding   •   mai 20, 2014 09:59 CEST

Haugar Vestfold Kunstmuseum har gleden av å invitere til pressevisning av utstillingen KONGELIGE PORTRETTER I NORGE 1814-2014
Torsdag 22. MAI KL. 1300 
Utstillingens kurator vil være tilstede.

Gjennom grunnlovens bestemmelser og valget av Christian Frederik til landets konge 17. mai 1814 ble det konstitusjonelle monarkiet innført i Norge. Haugar markerer nå dette 200-årsjubileet med en utstilling av kongelige portretter helt fra 1814 og frem til i dag.

Til tross for at de offisielle portrettene har spilt en sentral rolle i det norske monarkiets iscenesettelse, har en slik representasjonskunst vært lite fremhevet i den nasjonale kunsthistorien. Utstillingen er derfor den første som tar for seg dette temaet i en så stor bredde. Kongelige portretter i Norge består av 56 verk som omfatter malerier, skulpturer, fotografier og tegninger. Noen av verkene har oppnådd ikonstatus, mens andre er så godt som ukjente fordi de aldri har vært vist offentlig. Blant høydepunktene er den svenske hoffmaleren Fredric Westins storslagne dobbeltportrett av kronprins Oscar med arveprins Carl fra 1838, og Andy Warhols portrett av kronprinsesse Sonja fra 1982.

Portrettene rommer et stort mangfold av fremstillingsmåter. Unionskongene anvendte kunsten for å befeste Bernadotte-dynastiets posisjon. Bildene av Haakon VII vektlegger hans rolle som offiser og frihetssymbol, men har samtidig et nøkternt preg. Portrettene av Olav V spenner fra opphøyd monark til folkelig "skikonge". Inspirasjonen fra eldre tiders herskerkunst har blitt merkbar de senere årene, noe Haakon Gullvågs storslagne tolkninger av dagens kongepar vitner om. Samtidig fremtrer i større grad mennesket bak rollen, slik som i fotokunstneren Mette Tronvolls nye portrettserie av dronningen ved Verdens Ende på Tjøme.

Slottet og Nasjonalmuseet har sjenerøst bidratt med åtte verk hver. Resten er lånt inn fra ulike organisasjoner, offentlige institusjoner og privatpersoner. Sju av verkene har tilknytning til Vestfold i en eller annen forstand, enten ved at de tilhører lokale samlinger eller at kunstneren har virket i fylket. Flere av Norges mest kjente kunstnere er representert i utvalget, blant andre Eilif Peterssen, Gustav Vigeland, Per Krohg, Odd Nerdrum og Ida Lorentzen. En mindre del av utstillingen er viet bruken av kongelige portretter i folks hverdagsliv, eksempelvis som motiver på postkort og porselensplatter.

I forbindelse med utstillingen utgir forlaget Orfeus Publishing i samarbeid med Haugar den rikt illustrerte boken Kongelige portretter. Monarkiet i kunsten 1814–2014. Kunsthistoriker Caroline Serck-Hanssen er både kurator og fagansvarlig for utstilingen og forfatter av boken. Hun har tidligere skrevet doktoravhandlingen Kongen som ikon: Det norske monarkiet i offisiell representasjonskunst 1905–2005 (Universitetet i Bergen, 2012). 

Utstillingen, som varer helt til 28. september åpnes lørdag 24. mai kl. 14 av fylkesmann i Vestfold Erling Lae. Hovedtaler er forfatter Tor Bomann-Larsen.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Jan Åke Pettersson

Avdelingsdirektør                                                                                         

OLE PETER HANSEN BALLING

HANS JOHNSEN BUDAL

HARALD DAL

PER DEBERITZ

ANNASIF DØHLEN

EIVIND ENGEBRETSEN

HÅKON GULLVÅG

AGNES HIORT

RUNE JOHANSEN

NICAISE DE KEYSER

SVEIN TORE KLEPPAN

MORTEN KROGVOLD

PER KROHG

IDA LORENTZEN

ODD NERDRUM

JOHAN NORDHAGEN

ASTA NØRREGAARD

KÅRE ORUD

VILHELM PACHT

EILIF PETERSSEN

GUNNAR SJØWALL

LOUIS SPARRE

JAN VALENTIN SÆTHER

METTE TRONVOLL

GUSTAV VIGELAND

ANNE VISTVEN

ANDY WARHOL

FREDRIC WESTIN

NILS AAS

Vestfoldmuseene ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009,  ved sammenslåingen av museer og arkiv i Vestfold. Vestfoldmuseene eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune med 68 ansatte fordelt på de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene har eget styre, og selskapets øverste myndighet er representantskapet. 

Selskapet har driftsansvar for enhetene; Museene i Nordre Vestfold (Berger museum, Aluminiummuseet og Jernverket Eidsfoss), Midgard historisk senter, Slottsfjellsmuseet, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Hvalfangstmuseet, Larvik museum, Vestfoldarkivet med fellestjenesten Samlingsforvaltningen og Munchs hus.