Statistisk sentralbyrå SSB

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. november 2009 Oljeprodukter og elektrisitet trakk PIF opp

Pressemelding   •   des 10, 2009 10:11 CET

Høyere priser på energivarer trakk prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) opp fra oktober til november. Prisene på oljeprodukter og elektrisitet økte for andre måned på rad.

Etter to måneder med nedgang gikk PIF opp 0,8 prosent fra oktober til november. Økningen skyldes først og fremst mineralolje og mineraloljeprodukter samt elektrisk strøm, med henholdsvis 4,4 og 8,3 prosent høyere priser. Prisoppgangen på mineralolje og mineraloljeprodukter henger først og fremst sammen med en 6 prosent økning i råoljeprisen fra oktober til november. I tillegg steg prisene på bearbeidde varer noe. Denne økningen er hovedsakelig forårsaket av en prisoppgang på 2,7 prosent for metaller, unntatt jern og stål.

Prisnedgang på maskiner og transportmidler

Ser man bort fra energivarer, viser PIF en nedgang fra oktober til november. En viktig årsak til dette er lavere priser på maskiner og transportmidler. Nedgangen skyldes lavere priser i de fleste undergruppene, men spesielt kontormaskiner og databehandlingsutstyr trakk ned den samlede indeksen for maskiner og transportmidler. Med unntak av en oppgang fra juni til juli har prisene på maskiner og transportmidler falt siden januar i år, med en samlet prisnedgang på 2,9 prosent.

Matvareprisene gikk også ned fra oktober til november. Nedgangen på 0,5 prosent skyldes blant annet 2,9 prosent lavere priser på fisk.

Tolvmånedersendring: 0,2 prosent høyere priser

Fra november 2008 til november 2009 økte prisindeks for førstegangsomsetning innenlands 0,2 prosent. Oppgangen kommer av høyere priser på matvarer samt mineralolje og mineraloljeprodukter. Prisene på mineralolje og mineraloljeprodukter, som falt mye i fjor høst, har økt 8 prosent siden november i fjor. Dette skyldes oppgangen i de to siste månedene samt oppgangen fra februar til juni i år.

På tross av økningen i elektrisitetsprisene de to siste månedene er prisene gått ned omtrent 32 prosent sammenlignet med november i fjor.

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands. 2000=100
Tabell; http://www.ssb.no/pif/