Statistisk sentralbyrå SSB

Prisindeks, nye eneboliger, 3. kvartal 2009 Svak prisvekst for nye eneboliger

Pressemelding   •   des 22, 2009 11:16 CET

Prisene på nye eneboliger steg med 0,2 prosent fra 2. til 3. kvartal 2009 og er nå 2,6 prosent høyere enn i 3. kvartal 2008.

Siden bunnivået i 1. kvartal 1993 har prisene på nye eneboliger økt med 183,3 prosent.


Til sammenligning har prisene på brukte eneboliger økt med 229,5 prosent i samme periode, mens byggekostnadsindeksen for enebolig av tre har steget 76,6 prosent.Datagrunnlag


Til sammen 347 observasjoner er benyttet i indeksberegningene for 3. kvartal 2009.


Datagrunnlaget til prisindeksen for nye eneboliger hentes fra Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB) og en egen spørreundersøkelse direkte til boligkjøperne. Statistisk sentralbyrå mottar månedlig en oversikt over alle boligbygg som er registrert fullført i GAB. Registeret gir opplysninger om boligens areal, beliggenhet og hvem som er byggherre eller kjøper av boligen.


Måletidspunkt


I indeksberegningen knyttes prisen til det kvartalet eneboligen er registrert fullført i GAB, ikke til tidspunktet kontrakten er inngått med boligprodusenten. Det betyr at indeksen fanger opp store endringer i markedet med et etterslep på nærmere ett år.


Tabeller