Statistisk sentralbyrå SSB

Prisindekser for næringer innenfor transport og lagring, 4. kvartal 2009. 2006=100

Pressemelding   •   feb 25, 2010 10:06 CET

Nedgang i transportprisene

Prisindeksen for sjøtransport hadde en markant nedgang på 8,8 prosent mellom 3. kvartal 2009 og 4. kvartal 2009, mens prisindeksen for godstransport på vei gikk ned 0,2 prosent i samme periode.

[Figur: Prisindekser for næringer innenfor transport og lagring. 2006=100]

Prisindeksen for lagring hadde derimot en liten oppgang på 0,2 prosent fra
3. kvartal 2009.

Små endringer for godstransport på vei

Prisene for godstransport på vei gikk i gjennomsnitt ned med 0,2 prosent i
4. kvartal sammenlignet med kvartalet før. Indeksen for frakt av fryste og
kjølte varer falt med 0,4 prosent. Videre gikk delindeksen for annen
transport ned med 0,3 prosent. Indeksen for transport av andre væsker eller
gasser i bulk steg med 0,2 prosent, mens prisene for oljeprodukt,
stykkgods/containergods og tørrgodstransport ikke endret seg. Sammenlignet
med samme kvartal året før gikk indeksen ned med 0,5 prosent.

Fallende priser innenfor utenriks sjøfart med gods

Indeksen for utenriks sjøfart med gods gikk ned 8,2 prosent sammenlignet
med forrige kvartal. Nedgangen skyldes i stor grad fallende priser innenfor
utenriks frakt av kjemikalier og gasser.

Totalindeksen for sjøtransport gikk ned med 4,6 prosent sammenlignet med
samme kvartal året før.

Beskjeden oppgang for lagerpriser

Prisindeksen for lagringstjenester økte med 0,2 prosent fra kvartalet før.
Prisene på lagring av tørrgods gikk opp 0,5 prosent. Årsveksten var på 0,8
prosent.

[Tabell: Prisindekser for næringer innenfor transport og lagring, 4.
kvartal 2009. 2006=100]

Ny fellespublisering

Prisindekser som hører til hovednæringen transport og lagring,
publiseres samlet fra og med 1. kvartal 2009. Indeksene som inngår i
hovednæringen, omfatter prisindeks for godstransport på vei, prisindeks for
sjøtransport og prisindeks for lagring. Indeksene har 2006 som basisår
(2006=100).


http://www.ssb.no/tpitralag/