GARANTI Eiendomsmegling

Prisnedgang i oktober

Pressemelding   •   okt 29, 2010 17:45 CEST

Prisene på omsatte borettslagsleiligheter er 1,9 prosent lavere i oktober 2010 sammenlignet med september 2010. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for omsatte borettslagsleiligheter var i oktober 2010 på 22 134 kroner, mens det tilsvarende tallet i september 2010 var 22 565 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 5,8 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på omsatte borettslagsleiligheter 20 923 kroner. Siden nyttår har prisene steget med 6,7 prosent.

- Siden april har prisene på borettslagsleiligheter steget hver måned, og en korreksjon av prisnivået i oktober er dermed ikke helt uventet, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Flere bud og budgivere per bolig

Sammenlignet med forrige måned steg antall bud og budgivere per bolig denne måneden. I oktober er det i snitt 2,5 budgivere per omsatt borettslagsbolig, en oppgang på 0,5 budgivere fra september. Sammenlignet med samme tidsrom i fjor er det en oppgang på 0,9 budgivere. Antall bud per bolig er 4,3. Dette er en oppgang på 0,1 bud siden forrige måned og 1,2 bud siden samme tidsrom i fjor.

- Oppgangen i antall bud og budgivere viser at temperaturen i markedet er høy til tross for priskorreksjonen, og at interessen for boligene er økende. Antall oppdrag har vært stabilt den siste måneden og boligene omsettes raskere enn i forrige måned, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Om GARANTI Eiendomsmegling

GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede og består i dag av 35 boligbyggelag som forvalter over 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.


Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 900 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk, som er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Perduco AS.

Se også: www.garanti.no

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005, e-post sd@garanti.no