GARANTI Eiendomsmegling

Prisoppgang i februar 2011

Pressemelding   •   feb 28, 2011 17:27 CET

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 1,8 prosent i februar.

Prisene på borettslagsleiligheter er 1,8 prosent høyere i februar 2011 sammenlignet med januar 2011. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i februar 2011 på 23 066 kroner, mens det tilsvarende tallet i januar 2011 var 22 659 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 7,5 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 21 458 kroner.

- Februar er normalt en sterk måned, så prisoppgangen var ikke overraskende. Salget av borettslagsleiligheter går meget bra for tiden, og tilgangen på nye oppdrag er god, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Flere bud og budgivere per bolig

Sammenlignet med forrige måned steg antall bud denne måneden. I februar er det i snitt 4,6 bud per borettslagsbolig, en oppgang på 0,4 bud fra januar. Sammenlignet med samme tidsrom i fjor er det en oppgang på 0,5 bud. Antall budgivere per bolig er 1,9 i februar. Dette er en oppgang på 0,2 budgivere siden forrige måned, og en oppgang på 0,4 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

- Oppgangen i antall bud og budgivere viser at temperaturen i markedet er høy og at interessen for boligene er økende. Boligene omsettes raskere enn i forrige måned, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Det gjøres oppmerksom på at kvadratmeterprisene for januar 2011 er korrigert i etterkant av publiseringen av tallene for januar.

Om GARANTI Eiendomsmegling:

GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede og består i dag av 35 boligbyggelag som forvalter over 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 900 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk, som er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Perduco AS.

Se også: www.garanti.no