Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Priv til red: Invitasjon til Norges energidager 14. - 15. oktober

Pressemelding   •   okt 12, 2010 08:45 CEST

Tema på Norges energidager er "Trygg kraftforsyning?". Pressen inviteres til å delta.

Etter at kraftsystemet ble satt på store prøver sist vinter, er det naturlig å se nærmere på hva som skal til for å sikre hele Norge en trygg kraftforsyning. Sommerens debatt om den planlagte kraftlinjen mellom Sima og Samnanger i Hardanger viser at det ikke uproblematisk å bygge ut kraftnettet. Tilsvarende nettutbygginger planlegges også i andre deler av landet.

På Norges energidager 14. - 15. oktober kan du høre og treffe mange av de sentrale aktørene i kraftbransjen. Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas og administrerende direktør i SSB Øystein Olsen vil holde hovedinnleggene, som etterfølges av paneldebatt med deltakere fra bla Statnett, BKK og Hafslund. Zero og Den norske turistforening vil utfordre paneldeltakerne.

På de elleve parallellsesjonene blir temaer som nordisk sluttbrukermarked, havvind, nettutbygging og energieffektivisering belyst fra ulike vinkler. Se hele programmet her:
http://www.energidagene.no/

Pressen inviteres til å delta på hele eller deler av arrangementet, som finner sted på Holmenkollen Park Hotel Rica i Oslo. Åpningssesjon og paneldebatt er torsdag 14. oktober kl 10.00.

Påmelding til Arne Søiland på arso@nve.no , ev tlf 40 21 01 50.