Justis- og politidepartementet

Priv til red regjeringens arbeid mot vold i nære relasjoner

Pressemelding   •   feb 04, 2010 08:50 CET

Fire statsråder legger fram status for regjeringens arbeid mot vold i nære relasjoner Justisminister Knut Storberget, kunnskapsminister Kristin Halvorsen, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete og barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken oppsummerer status for regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Vendepunkt (2008-2011). Statsrådene vil også oppfordre kommunene til å fortsette det viktige arbeidet med å lage egne handlingsplaner og styrke samarbeidet mellom politi, krisesentre, barnehus, overgrepsmottak mm.

Tid: Torsdag 4. februar kl. 08.45 – 09.30

Sted: Justisministerens møterom, Akersgata 42 (H-blokk)

Pressekontakter:

Kommunikasjonsrådgiver Marit Hofsmarken Haugen, 22 24 52 02 / 91 10 21 29

Kommunikasjonsrådgiver Ellen Rømming, 22 24 51 94 / 97 09 92 81