Noreco

Produksjon i september 2010

Pressemelding   •   okt 05, 2010 09:31 CEST

Stavanger, 5. oktober 2010, Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR):
Norecos olje- og gassproduksjon i september 2010 var 8.800 fat oljeekvivalenter
(oe) per dag. Netto realisert pris var 77 dollar per fat oe, justert for
oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser.

Total produksjon fra de fire feltene i Siri-området i september var 14.850 fat
oe per dag (5.325 fat oe netto til Noreco). Produksjonsbrønnen SCB-1 som har
vært stengt siden april blir nå reparert og forventes å komme i produksjon i
løpet av oktober. Den planlagte oppgraderingen av en kompressor på Siri-
plattformen ventes nå utført i januar (tidligere desember).

Brage produserte i gjennomsnitt rundt 15.000 fat oe per dag (1.900 netto) i
september. Feltets gassproduksjon har vært redusert siden august på grunn av
kompressorproblemer. Produksjonen var nedstengt fra 22. september til 3. oktober
for overhaling av kompressoren.

Syd Arne produserte 16.600 fat per dag (1.100 netto). De to nye
produksjonsbrønnene er i ferd med å bli komplettert, og begge ventes å bli satt
i produksjon i løpet av fjerde kvartal.

Netto produksjon til Noreco fra feltene Enoch og Lulita var henholdsvis 125 og
350 fat oe per dag.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer,
endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontaktpersoner:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 99 28 38 90)
Kjetil Bakken, investor relations manager (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1449041]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: NORECO via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug