Noreco

Produksjon januar 2011

Pressemelding   •   feb 08, 2011 09:27 CET

Stavanger, 8. februar 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR)
produserte 10.175 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i januar 2011. Netto
realisert pris var 96 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner,
lagerverdier og NGL- og gasspriser.

Samlet produksjon fra de fire feltene i Siri-området i januar var omlag 13.300
fat oe per dag (4.900 fat oe netto til Noreco). Oppgraderingen av
gasskompressoren på Siri-plattformen var vellykket og nedstengingen var mindre
omfattende enn ventet. Norecos nettoproduksjon per felt: Siri 1.850, Nini East
1.550, Nini 1.175 og Cecilie 325 fat per dag.

Brage produserte rundt 25.650 fat oe per dag (3.175 netto) i januar. Boringen av
brønn A-14 A (Arran), som er en kombinert utforskings- og produksjonsbrønn i
Brent-formasjonen, ble påbegynt i desember og pågår fremdeles.

Syd Arne produserte omlag 26.650 fat oe per dag (1.750 netto).

Netto produksjon til Noreco fra feltene Lulita og Enoch var henholdsvis 225 og
125 fat oe per dag.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer,
endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontaktpersoner:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 99 28 38 90)
Kjetil Bakken, investor relations manager (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12