Noreco

Produksjonen i gang på Siri-feltet

Pressemelding   •   jan 25, 2010 11:49 CET

Stavanger, 24. januar 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco -
OSE:NOR), Oljeproduksjonen på Siri-feltet i den danske delen av Nordsjøen er
startet opp igjen.

Feltet har vært nedstengt siden 31. august 2009, etter at en rutineinspeksjon
avdekket sprekker i en vannbuffertank på havbunnen ved Siri-plattformen. En
midlertidig løsning i form av en metallramme som stabiliserer tanken er nå på
plass. Med Siri tilbake i produksjon kan produksjonen fra de tilknyttede feltene
Nini og Cecilie også gjenopptas, og den nylig fullførte Nini Øst-utbyggingen vil
kunne starte opp produksjonen i løpet av kort tid.

En permanent utbedring av skadene forventes å være på plass i løpet av andre
halvår 2010.

Noreco eier 50% i Siri, 30% i Nini og 61% i Cecilie. Produksjonen fra disse
feltene utgjorde i tiden før nedstengningen omlag 6 000 fat olje per dag til
Noreco. Nini Øst, hvor Noreco eier 30%, forventes å bidra med ytterligere
omkring 3 000 fat per dag til Noreco når feltet når full produksjon.

Kontakter:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 992 83 856)
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1376521]

Source: Millistream / Hug