Statistisk sentralbyrå SSB

Produsentprisindeksen, per 15. november 2009 Fortsatt prisvekst for olje og elektrisitet

Pressemelding   •   des 10, 2009 10:07 CET

Produsentprisindeksen steg med 3,6 prosent fra oktober til november. Økningen kom i stor grad av høyere priser på energivarer.


Oppgang i olje- og elektrisitetsprisene for andre måned på rad var hovedgrunnen til at produsentprisindeksen gikk opp 3,6 prosent i november. Innenfor utvinning av råolje og naturgass gikk prisene opp 5,5 prosent grunnet minkende lagre og høyere etterspørsel etter råolje store deler av november. Elektrisitetsprisene økte på sin side med 8,3 prosent denne måneden. Produsentprisindeksen er tilnærmet uendret fra måneden før dersom man ser bort fra prisoppgangen på energivarene.


Prisoppgang på eksportmarkedet i industrien


Prisene innenfor industrien steg med 1,3 prosent, og oppgangen var størst på eksportmarkedet. Det største bidraget til de økte prisene i november kom fra petroleums- og kullvareindustri, samt metallindustri. Her gikk prisene opp med henholdsvis 5,0 og 1,2 prosent. I den sistnevnte gruppen var det ikke-jernholdige metaller, blant annet aluminium og sink, som sto for en stor del av oppgangen, med en økning på 1,5 prosent i november.


Det var stort sett tre næringer som bidro til å dempe økningen i industriprisene i november, kjemisk og farmasøytisk industri samt papir- og papirvareindustri. Prisene innenfor kjemisk og farmasøytisk industri gikk ned med 1,2 prosent, og denne nedgangen var spesielt stor på hjemmemarkedet. Prisene på papir og papirvarer har falt tre måneder på rad og gikk ned med 3,8 prosent i november.


Tolvmånedsendring: vekst i produsentprisene


Produsentprisindeksen gikk opp med 4,8 prosent fra november 2008 til november 2009. Det var første gang siden juni i år at tolvmånedsendringen var positiv. Oppgangen skyldes hovedsakelig høyere priser innenfor utvinning av olje og naturgass i november i år sammenlignet med tilsvarende måned i fjor, da oljeprisen stupte på slutten av året. Petroleums- og kullvareindustri hadde noe av den samme utviklingen. Her var prisene 18,6 prosent høyere i november i år enn for tolv måneder siden, og endringsraten var særlig høy på eksportmarkedet. Prisen på ikke-jernholdige metaller var 6,3 prosent høyere, mens prisene på jern og stål er kraftig redusert de siste tolv månedene.


Til tross for oppgang i elektrisitetsprisene de to siste månedene var elektrisitetsprisene 32 prosent lavere i år enn i fjor. Prisene innen kjemiske råvarer var 10,3 prosent lavere i november i år sett i forhold til samme måned i fjor. I november 2008 var prisene på norskprodusert fullgjødsel rekordhøye grunnet høy etterspørsel internasjonalt.


Produsentprisindeks. 2000=100

Tabell; http://www.ssb.no/ppi/